.Controllers

2 tin bài được gắn với chủ đề: bưu chính

Xu hướng CNTT của bưu chính các nước trên thế giới

800

Danh mục

Xu hướng CNTT của bưu chính các nước trên thế giới

Hiện tại đang có 6 xu hướng chính về công nghệ thông tin - truyền thông, các ứng dụng và dịch vụ ở tất cả các doanh nghiệp trên thế giới, đặc biệt tại các nước công nghiệp phát triển

Bưu điện Việt Nam trao đổi kinh nghiệm hoạch định chiến lược với Bưu chính Lào

1130

Danh mục

Bưu điện Việt Nam trao đổi kinh nghiệm hoạch định chiến lược với Bưu chính Lào

Từ ngày 21 - 23/9/2015 đoàn công tác của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng thành viên Đỗ Ngọc Bình làm trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với Bưu chính Lào.