.Controllers

3 tin bài được gắn với chủ đề: tuyển dụng

Tuyển dụng Phó Giám Đốc Kinh Doanh tại BĐ Bắc Kạn

2380

Danh mục

Tuyển dụng Phó Giám Đốc Kinh Doanh tại BĐ Bắc Kạn

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cần tuyển một vị trí Phó Giám đốc kinh doanh Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.

Tuyển dụng chuyên viên văn phòng Bưu điện tỉnh năm 2017

20360

Danh mục

Tuyển dụng chuyên viên văn phòng Bưu điện tỉnh năm 2017

Tuyển dụng chuyên viên Đầu tư xây dựng cơ bản, chuyên viên kế toán làm việc tại Bưu điện tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Tuyển dụng lao động tại các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh

19320

Danh mục

Tuyển dụng lao động tại các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau: