THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

“GỬI TIỀN LĨNH LÃI - NGẬP TRÀN ƯU ĐÃI”

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Gửi tiền lĩnh lãi - Ngập tràn ưu đãi”.

2. Thời gian khuyến mại: Từ 16/10/2017 đến 30/11/2017 hoặc đến khi hết quà tặng tùy theo điều kiện nào đến trước.

3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại các Phòng Giao dịch Bưu điện thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.

4. Hình thức khuyến mại: Tặng quà ngay.

5. Hàng hoá dùng để khuyến mại: Bát sứ, Bình thủy tinh.

6. Hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại: Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện.

7. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng sử dụng dịch vụ của Tiết kiệm Bưu điện đáp ứng được các yêu cầu của chương trình trong thời gian khuyến mại.

8. Cơ cấu giải thưởng:

TT

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Số lượng giải thưởng

1

Quà tặng

Bộ bát ăn cơm bằng sứ

500

2

Âu cơm sứ có nắp đậy

200

3

Bình nước thủy tinh

100

 

Ghi chú: giải thưởng bằng hiện vật, không được quy đổi thành tiền mặt.

9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 31.250.000 đồng.

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại được gửi kèm theo.

- Điều kiện nhận quà tặng ngay của chương trình khuyến mại: Khách hàng gửi mới tiền tiết kiệm với sản phẩm Tiết kiệm Bưu điện có kỳ hạn rút lãi một lần và Tiết kiệm Bưu điện có kỳ hạn rút lãi định kỳ tại các điểm giao dịch thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn với số tiền gửi tối thiểu 10 triệu đồng, kỳ hạn gửi tối thiểu 03 tháng/06 tháng trở lên sẽ được nhận quà tặng ngay.

- Cách xác định khách hàng được nhận quà tặng cụ thể như sau:

  1. Khách hàng gửi tiền từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng, có kỳ hạn tối thiểu 06 tháng trở lên sẽ được nhận 01 bộ bát ăn cơm bằng sứ.
  2. Khách hàng gửi tiền từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, có kỳ hạn tối thiểu 03 tháng trở lên sẽ được nhận 01 bộ bát ăn cơm bằng sứ.
  3. Khách hàng gửi tiền từ 50 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng, có kỳ hạn tối thiểu 03 tháng trở lên sẽ được nhận 01 âu cơm sứ có nắp đậy.
  4. Khách hàng gửi tiền từ 70 triệu đồng trở lên, có kỳ hạn tối thiểu 03 tháng trở lên sẽ được nhận 01 bình đựng nước bằng thủy tinh.

Lưu ý:   - Cách xác định quà tặng căn cứ trên tổng số tiền khách hàng gửi tiết kiệm, không phụ thuộc vào số lượng sổ tiết kiệm khi gửi tiền;

- Chương trình thực hiện đến hết thời gian khuyến mại hoặc đến khi hết quà tặng tùy điều kiện nào đến trước.

11. Trách nhiệm thông báo

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, trị giá từng loại giải thưởng trên website: backan.vnpost.vn và tại các điểm giao dịch Bưu điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

12. Các quy định khác

- Khách hàng có quyền tham gia hoặc không tham gia chương trình khuyến mại.

- Các nội dung khác không được thể hiện tại thể lệ này sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và của Bưu điện.