THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 10-2019

6110

Tin tức nổi bật

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 10-2019

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau:

THÔNG BÁO  KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

310

Tin tức nổi bật

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

720

Tin tức nổi bật

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau: