Thông báo tuyển dụng chuyên viên Kế toán

5850

Tin tức trang chủ

Thông báo tuyển dụng chuyên viên Kế toán

Tuyển dụng Kế toán làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BƯU ĐIỆN TỈNH

10840

Tin tức trang chủ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BƯU ĐIỆN TỈNH

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau: