Chương trình khuyến mại “Xuân sung túc, phúc cả năm”

3700

Chương trình khuyến mại

Chương trình khuyến mại “Xuân sung túc, phúc cả năm”

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn triển khai chương trình khuyến mại dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện “Xuân sung túc, phúc cả năm”

 “LỘC XUÂN KỶ HỢI – THUẬN LỢI CẢ NĂM”

920

Chương trình khuyến mại

“LỘC XUÂN KỶ HỢI – THUẬN LỢI CẢ NĂM”

Từ ngày 05/01/2019 đến ngày 09/04/2019, khách hàng sử dụng dịch vụ Tiết kiệm của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn sẽ có cơ hội nhận nhiều quà tặng có giá trị.

KẾT QUẢ QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DỊCH VỤ TIẾT KIỆM “ĐÓN XUÂN SANG, RỘN RÀNG QUÀ TẶNG”

3110

Chương trình khuyến mại

KẾT QUẢ QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DỊCH VỤ TIẾT KIỆM “ĐÓN XUÂN SANG, RỘN RÀNG QUÀ TẶNG”

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn xin chúc mừng các khách hàng may mắn trúng thưởng trong chương trình khuyến mại “Đón xuân sang, rộn ràng quà tặng” diễn ra từ ngày 05/01/2017 đến ngày 04/4/2017.