Chương trình khuyến mại “Xuân sung túc, phúc cả năm”

3270

Chương trình khuyến mại

Chương trình khuyến mại “Xuân sung túc, phúc cả năm”

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn triển khai chương trình khuyến mại dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện “Xuân sung túc, phúc cả năm”

KẾT QUẢ QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DỊCH VỤ TIẾT KIỆM “ĐÓN XUÂN SANG, RỘN RÀNG QUÀ TẶNG”

2520

Chương trình khuyến mại

KẾT QUẢ QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DỊCH VỤ TIẾT KIỆM “ĐÓN XUÂN SANG, RỘN RÀNG QUÀ TẶNG”

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn xin chúc mừng các khách hàng may mắn trúng thưởng trong chương trình khuyến mại “Đón xuân sang, rộn ràng quà tặng” diễn ra từ ngày 05/01/2017 đến ngày 04/4/2017.

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN “ĐÓN XUÂN SANG, RỘN RÀNG QUÀ TẶNG”

1990

Chương trình khuyến mại

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN “ĐÓN XUÂN SANG, RỘN RÀNG QUÀ TẶNG”

Từ ngày 05/01/2017 đến ngày 04/04/2017, khách hàng sử dụng dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn sẽ có cơ hội nhận nhiều quà tặng có giá trị.