Tuyển dụng lao động tại các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh

18460

Thông báo

Tuyển dụng lao động tại các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau: