Thông báo tuyển dụng lao động Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

2530

Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau:

Thông báo tuyển dụng Giao dịch viên

8650

Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Giao dịch viên

Tuyển dung Giao dịch viên làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.

Thông báo tuyển dụng chuyên viên Kế toán

8650

Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng chuyên viên Kế toán

Tuyển dụng Kế toán làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BƯU ĐIỆN TỈNH

15110

Tin tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BƯU ĐIỆN TỈNH

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau: