Thông báo tuyển dụng chuyên viên Kế toán

5850

Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng chuyên viên Kế toán

Tuyển dụng Kế toán làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BƯU ĐIỆN TỈNH

10840

Tin tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BƯU ĐIỆN TỈNH

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau:

Tuyển dụng lao động tại các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh

15570

Tin tuyển dụng

Tuyển dụng lao động tại các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau:

Tuyển dụng chuyên viên văn phòng Bưu điện tỉnh năm 2017

19150

Tin tuyển dụng

Tuyển dụng chuyên viên văn phòng Bưu điện tỉnh năm 2017

Tuyển dụng chuyên viên Đầu tư xây dựng cơ bản, chuyên viên kế toán làm việc tại Bưu điện tỉnh Bắc Kạn năm 2017