Thông báo tuyển dụng lao động Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

11390

Tin tức trang chủ

Thông báo tuyển dụng lao động Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau:

 “LỘC XUÂN KỶ HỢI – THUẬN LỢI CẢ NĂM”

1350

Tin tức trang chủ

“LỘC XUÂN KỶ HỢI – THUẬN LỢI CẢ NĂM”

Từ ngày 05/01/2019 đến ngày 09/04/2019, khách hàng sử dụng dịch vụ Tiết kiệm của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn sẽ có cơ hội nhận nhiều quà tặng có giá trị.

Thông báo tuyển dụng Giao dịch viên

19050

Tin tức trang chủ

Thông báo tuyển dụng Giao dịch viên

Tuyển dung Giao dịch viên làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.

Thông báo tuyển dụng chuyên viên Kế toán

10210

Tin tức trang chủ

Thông báo tuyển dụng chuyên viên Kế toán

Tuyển dụng Kế toán làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.