Từ ngày 21 - 23/9/2015 đoàn công tác của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng thành viên Đỗ Ngọc Bình làm trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với Bưu chính Lào.

 

 

 

Bưu chính Lào và Công ty cổ phần Bảo hiểm Lanexang ký thỏa thuận hợp tác 

 

Theo đó, hai bên đã tập trung thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của doanh nghiệp bưu chính; Trao đổi thông tin về quá trình đổi mới lĩnh vực bưu chính tại Việt Nam và kinh nghiệm hoạch định chiến lược của Bưu điện Việt Nam; Các vấn đề cần quan tâm khi hoạch định chiến lược. Ngoài ra hai bên cũng dành thời gian trao đổi về một số nội dung nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển dịch vụ chuyển phát nhanh, trao đổi chuyến thư EMS...

 

Bưu điện Việt Nam và Bưu chính Lào cũng thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác phát triển dịch vụ bưu chính; Đẩy mạnh hợp tác phát triển dịch vụ bảo hiểm trên mạng lưới bưu chính của Lào; Trao đổi kinh nghiệm, học tập, đào tạo giữa hai bên, đặc biệt là kinh nghiệm phát triển các dịch vụ tài chính bưu chính.

 

Cũng trong dịp này, Bưu chính Lào và Công ty cổ phần Bảo hiểm Lanexang (Công ty do PTI góp vốn thành lập tại Lào) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác giữa hai đơn vị.