Chiều 26/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.
Việc hợp tác giữa hai Bên nhằm hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh của mỗi Bên để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi Bên, đồng thời góp phần mang lại các giá trị, lợi ích chung cho xã hội.

Lãnh đạo 2 đơn vị ký thỏa thuận hợp tác

Nội dung thỏa thuận hợp tác dựa trên nhu cầu của Hội LHPN tỉnh. Theo thỏa thuận hợp tác, Bưu điện tỉnh sẽ cung cấp các dịch vụ bưu chính chuyển phát; dịch vụ tài chính bưu chính; dịch vụ phân phối truyền thông cho Hội LHPN tỉnh khi có yêu cầu, hợp tác tạo lập, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn.
Hợp tác tổ chức, triển khai các chương trình an sinh xã hội: qua đó hai Bên tận dụng năng lực, cơ sở vật chất, nguồn lực sẵn có để triển khai các chương trình an sinh xã hội, nhằm hưởng ứng và đóng góp tích cực vào các chương trình chung, mang lại lợi ích cho cộng đồng và góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bưu điện tỉnh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tạo điều kiện cho Bưu điện tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của Bưu điện thông qua các buổi hội nghị, tập huấn, tuyên truyền … do Hội phụ nữ các cấp tổ chức. Đồng thời các Hội viên Phụ nữ sẽ tham gia giới thiệu, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Bưu điện qua hình thức ký kết hợp đồng Cộng tác viên với Bưu điện.

Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết

Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết

Việc ký kết hợp tác giữa Bưu điện tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn là dấu mốc quan trọng đối với Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.
Với mục tiêu hợp tác trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện, nhằm phát huy tối đa thế mạnh, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mỗi Bên, tin chắc rằng Bưu điện tỉnh Bắc Kạn sẽ cùng với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn triển khai tốt những nội dung trong thỏa thuận của hai đơn vị.