Ngày 11/8/2016, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chi trả chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống Bưu điện. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí là Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Lãnh đạo Sở Lao động TBXH, Sở Tài chính, Sở Thông tin Truyền thông đến dự và chỉ đạo Hội nghị.Đ/c Phạm Duy Hưng - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UNND tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
Sau 2 tháng triển khai, Bưu điện tỉnh đã thực hiện chi trả cho 12.162 lượt người hưởng bảo trợ xã hội với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng, đảm bảo 100% người hưởng được nhận tiền theo đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chi trả cũng gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn ảnh hưởng đến việc chi trả, nhất là việc người hưởng chưa thành thói quen lĩnh tiền theo đúng ngày chi trả đã quy định.
Những trường hợp đặc biệt (người hưởng ốm đau, già yếu, khuyết tật nặng) không thể đi đến các điểm chi trả để nhận tiền, Bưu điện đã thực hiện chi trả tại gia đình người hưởng. Trong hai tháng vừa qua, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện chi trả tại nhà người hưởng cho 295 trường hợp với tổng số tiền 86,4 triệu đồng.
Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng yêu cầu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, chính quyền các xã tăng cường công tác quản lý lập danh sách đối tượng thụ hưởng, phối hợp với Bưu điện tỉnh khắc phục hạn chế trong quá trình triển khai, có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên chi trả. Đồng thời, chỉ đạo Bưu điện chi trả đúng đối tượng, đúng thời gian và đúng quy định, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, tuyệt đối không thu thêm bất cứ khoản phí nào trong quá trình chi trả. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành Bưu điện thực hiện tốt việc khai thác và phát triển các dịch vụ bưu chính, thường xuyên nắm thông tin, tiếp thu ý kiến phản hồi của người dân, cải tiến quy trình dịch vụ chi trả bảo trợ xã hội. Bưu điện tỉnh cần tăng cường công tác truyền thông bằng việc phối hợp với Phòng Lao động TBXH, các cấp chính quyền địa phương và đặc biệt là cán bộ chuyên môn văn hóa xã hội tại các xã để cùng tuyên truyền thực hiện công tác chi trả các dịch vụ qua hệ thống Bưu điện theo chủ trương của Chính Phủ.
Với kinh nghiệm 5 năm thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, cùng với sự phối hợp và tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương và ngành Lao động TBXH, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn luôn cố gắng đảm bảo công tác chi trả bảo trợ xã hội được nhanh chóng, thuận tiện và phục vụ tốt nhất cho người hưởng./.