Chiều ngày 07/3/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT). Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị tại điểm cầu truyền hình Bắc Kạn có các thành viên Ban chỉ đạo lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT tỉnh Bắc Kạn cùng với Ban giám đốc và các Phòng chức năng Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh.


Hội nghị trực tuyến BHYT tại Hội trường Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

Hội nghị được nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT do Ông Trần Đình Liệu - Trưởng ban Thu Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình bày.
Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa an sinh rất to lớn đối với đời sống cộng đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã bày tỏ quyết tâm của Bưu điện Việt Nam cùng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm hoàn thành công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và nhập liệu vào hệ thống phần mềm Bảo hiểm xã hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định: Việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng bởi đây là việc làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân. Đồng chí cũng ghi nhận sự vào cuộc tích cực của UBND các tỉnh, thành phố trong công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, BHXH các cấp cần tập trung quyết liệt phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, UBND các xã, phường, thị trấn và hệ thống Bưu điện các địa phương thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đẩy nhanh tiến độ công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ - trước ngày 31/3/2016.