Ngày 01/03/2017, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn và Sở lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ ký Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đến dự Lễ ký có đồng chí Phạm Duy Hưng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.


Ông Phạm Duy Hưng, phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại lễ ký kết
 
Theo lộ trình tại Quyết định số 91/QĐ-UBND, ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và nội dung hợp đồng đã ký kết, từ ngày 01/4/2017 Bưu điện tỉnh Bắc Kạn sẽ thực hiện việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tại 03 huyện: Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì.Công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện sẽ được thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 01/07/2017.
  

Lễ ký kết giữa Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn
 
Bưu điện tỉnh Bắc Kạn cam kết đảm bảo chất lượng phục vụ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy trình của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, từng bước chuyên nghiệp hóa công tác quản lý, chi trả chế độ chính sách đối với người hưởng, trang bị cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn tiền mặt và an ninh địa điểm chi trả. Ngay sau Lễ ký kết, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức tập huấn công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện cho cán bộ, nhân viên tại các bưu cục và điểm Bưu điện văn hóa xã.
Thu Hương.