BƯU ĐIỆN TỈNH BẮC KAN

Điện thoại / Fax: 02813.811.911 - Hotline: 02813.811.911
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Email: info@backan.vnpost.vn


Thông tin liên hệ Bưu điện Bắc Kan