Quý 4 năm 2015 hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị đã đạt nhiều kết quả khả quan cả về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Một số đơn vị doanh thu tính lương tăng đến 60 -70% so với kế hoạch. Qua đó góp phần quan trọng vào thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của toàn Tổng công ty trong năm 2015.

 

 

 

 

 

Chủ tịch HĐTV Đỗ Ngọc Bình, Tổng giám đốc Phạm Anh Tuấn chúc mừng 6 đơn vị

đạt danh hiệu đơn vị kinh doanh giỏi trong quý IV/2015

 

Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2016 diễn ra tại Đà Nẵng, chiều ngày 25/12 Chuyên môn và Công đoàn Tổng công ty đã trao tặng danh hiệu đơn vị kinh doanh giỏi quý IV cùng cả năm cho các đơn vị xuất sắc nhất.

 

Dẫn đầu nhóm đơn vị có doanh thu tính lương trên 50 tỷ là Bưu điện tỉnh An Giang. Bưu điện tỉnh An Giang có kết qủa kinh doanh quý 4 rất ấn tượng, vơi chỉ tiêu doanh thu tăng hơn 47% so với kế hoach quý, chỉ tiêu doanh thu tính lương tăng hơn 30% so với kế hoạch. Đặc biệt so với cùng kỳ 2014, doanh thu tính lương quý IV của Bưu điện tỉnh An Giang tăng trên 45%. Bình quân cả 3 chỉ tiêu tăng hơn 38,11%. Với kết quả này Bưu điện An Giang đã giành được mức tiền thưởng của Tổng công ty 100 triệu đồng.

 

 

 

 

Thành viên HĐTV Nguyễn Quốc Vinh, Phó TGĐ Đinh Như Hạnh trao quyết định tặng thưởng

cho 12 đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh quý IV/2015

 

Đơn vị thứ hai trong nhóm doanh thu tính lương trên 50 tỷ được Tổng công ty trao thưởng là Bưu điện tỉnh Hải Dương. Quý IV, doanh thu toàn đơn vị tăng trên 32% so với kế hoạch quý, doanh thu tính lương tăng 32% . So với cùng kỳ năm 2014 doanh thu tính lương của đơn vị này cũng tăng trên 32%. Với mức tăng trưởng bình quân 3 chỉ tiêu lên tới hơn 32%, Bưu điện Hải Dương đã giành được mức thưởng 70 triệu đồng.

 
Với mức doanh thu tăng hơn 42%, doanh thu tính lương tăng hơn 24%, quý IV này Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất sắc về đích ở vị trí thứ  Ba trong nhóm các đơn vị có doanh thu tính lương trên 50 tỷ. Ghi nhận kết quả này, Tổng công ty đã quyết định trao thưởng 50 tiệu đồng cho đơn vị này.

Cũng tại Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2016, Tổng công ty đã traong tặng cho 3 đơn vị có mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm doanh thu tính lương dưới 50 tỷ. Dẫn đầu nhóm này là Bưu điện tỉnh Hà Giang. Quý IV năm 2015, tổng doanh thu của Bưu điện Hà Giang tăng kỷ lục với trên 205% so với kế hoạch quý, chỉ tiêu doanh thu tính lương tăng gần 45%. So với cùng kỳ năm 2014 doanh thu của đơn vị này tăng tới 69%. Đây là đơn vị duy nhất của Bưu điện Việt Nam đạt mức tăng trưởng xuất sắc nhất trong thời gian qua. Với những con số đầy ấn tượng, tại Hội nghị, Bưu điện Hà Giang đã được Tổng công ty thhưởng 70 triệu đồng.

 

 

 

Chủ tịch Công đoàn Ngô Văn Thực, Phó TGĐ Chu Thị Lan Hương chúc mừng 10 đơn vị

xuất sắc nhất trong phong trào thi đua nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát bưu chính

 

Hai đơn vị đứng ngay sau Bưu điện Hà Giang là Bắc Kạn và Bắc Giang. Trong đó doanh thu qý IV của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn cũng đạt gần 40% kế  hoạch, doanh thu tính lương tăng gần 30%; so với cùng kỳ năm 2014 tăng xấp xỉ 60%. Bưu điện tỉnh Bắc Giang cũng ghi nhiều dấu ấn với chỉ tiêu doanh thu tăng hơn 34%, doanh thu tính lương tăng trên 37 %  và so với cùng kỳ năm 2014 tăng doanh thu của đơn vị này cũng đạt gần 37%.

Ngoài ra, Tổng công ty cũng quyết định khen thưởng cho 6 giám đốc của các Bưu điện tỉnh trên với danh hiệu giám đốc kinh doanh giỏi, 6 phòng đạt danh hiệu đơn vịIV kinh doanh giỏi quý IV năm 2015. 12 đơn vị khác cũng được Tổng công ty khen thưởng vì đã hoàn thành tốt công tác kinh doanh giỏi quý IV năm 2015.

Cũng nhân dịp này, Công đoàn Tổng công ty đã khen thưởng cho 14 đơn vị đạt kết quả cao nhất trong phong trào thi đua nâng cao chất lượng bưu chính chuyển phát quý và cả năm 2015. Công đoàn Tổng công ty cũng quyết định khen thưởng cho một số đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "Đổi mới hoạt động ĐBĐ-VHX" năm 2015.

 

Nguồn vnpost.vn