I. Các chức danh cần tuyển dụng

1. Chuyên viên kế hoạch kinh doanh:

a. Số lượng tuyển dụng: 01 người.

b. Mô tả công việc về vị trí tuyển dụng: Là lao động chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ làm việc tại phòng Kế hoạch kinh doanh Bưu điện tỉnh Bắc Kạn với các nhiệm vụ, công việc chính sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

- Nghiên cứu, xây dựng, triển khai áp dụng các quy định, chính sách về công tác kế hoạch và phát triển kinh doanh, phát triển sản phẩm mới của Tổng công ty và Bưu điện tỉnh.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch được giao.

- Triển khai, thực hiện kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ, cơ chế bán hàng trên địa bàn thuộc phạm vi được giao.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, kết quả bán hàng, tình hình kinh doanh tại các đơn vị, bộ phận.

- Thực hiện công tác định mức kinh tế kỹ thuật.  

- Xây dựng nội dung và tham gia đào tạo lực lượng làm công tác kế hoạch, lực lượng kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc.

c. Yêu cầu về vị trí tuyển dụng:

c.1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố trên lãnh thổ Việt Nam.

c.2. Độ tuổi: Không quá 30 tuổi (cả nam và nữ)

c.3. Trình độ: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế, Kế hoạch, Quản trị kinh doanh, Bưu chính viễn thông.

- Tiếng Anh, tin học trình độ B trở lên.

c.4. Ngoại hình, kỹ năng giao tiếp:

- Ngoại hình cân đối, ưa nhìn, sức khỏe tốt:

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin thuyết phục người đối diện.

- Chịu đựng áp lực cao trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. Năng động, chu đáo, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

c.5 Có đủ hồ sơ theo quy định.

d. Chế độ đãi ngộ:

- Tiền lương: Theo quy chế trả lương của Bưu điện.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi của đơn vị.

- Ưu tiên: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế hoạch, kinh doanh, kinh nghiệm làm việc tại các công ty kinh doanh dịch vụ.

2. Chuyên viên nghiệp vụ Bưu chính:

a. Số lượng tuyển dụng: 02 người.

b. Mô tả công việc về vị trí tuyển dụng: Là lao động chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ làm việc tại phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Bưu điện tỉnh Bắc Kạn với các nhiệm vụ, công việc chính sau:

- Quản lý nghiệp vụ các dịch vụ Bưu chính, PHBC.

-  Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực nghiệp vụ Bưu chính, PHBC.

- Thực hiện các báo cáo thống kê định kỳ hoặc đột xuất theo chế độ báo cáo của BĐT/TP và Tổng công ty.

- Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi các qui định quản lý nghiệp vụ Bưu chính và phát hành báo chí.

c. Yêu cầu về vị trí tuyển dụng:

c.1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố trên lãnh thổ Việt Nam.

c.2. Độ tuổi: Không quá 30 tuổi (cả nam và nữ), không quá 45 tuổi đối với CBCNV đang công tác tại các đơn vịtrực thuộc BĐT.

c.3. Trình độ:

- Đối với ứng viên là nguồn ngoài Tổng công ty, Bưu điện tỉnh: Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông; kinh tế bưu chính viễn thông; công nghệ thông tin. Đối với ứng viên là nguồn nội bộ Tổng công ty, Bưu điện tỉnh: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành, có thời gian công tác tại Tổng công ty, Bưu điện tỉnh tối thiểu 01 năm liên tục.

- Tiếng Anh trình độ B; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

c.4. Ngoại hình, kỹ năng giao tiếp:

- Ngoại hình cân đối, ưa nhìn, sức khỏe tốt.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin thuyết phục người đối diện.

- Chịu đựng áp lực cao trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. Năng động, chu đáo, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

c.5. Có đủ hồ sơ theo quy định.

d. Chế độ đãi ngộ:

- Tiền lương: Theo quy chế trả lương của Bưu điện.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi của đơn vị

3. Kỹ sư tin học:

a. Số lượng tuyển dụng: 01 người.

b. Mô tả công việc về vị trí tuyển dụng: Là lao động chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ làm việc tại phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Bưu điện tỉnh Bắc Kạn với các nhiệm vụ, công việc chính sau:

- Tổ chức quản lý, vận hành khai thác trang thiết bị, hệ thống CNTT bưu chính.

-  Đề xuất và tham gia nghiên cứu ứng dụng, phát triển phần mềm phục vụ yêu cầu SXKD của đơn vị; tổng hợp các lỗi phát sinh, đề xuất cải tiến, sửa chữa, thay thế thiết bị, phần mềm.

- Cập nhật, tổng hợp hiện trạng hệ thống trang thiết bị CNTT, đề xuất kế hoạch đầu tư, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị CNTT thuộc phạm vi phụ trách.

- Chủ trì/tham gia triển khai các ứng dụng CNTT vào thực tiễn SXKD thuộc phạm vi phụ trách;

c. Yêu cầu về vị trí tuyển dụng:

c.1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố trên lãnh thổ Việt Nam.

c.2. Độ tuổi: Không quá 30 tuổi (cả nam và nữ)

c.3. Trình độ: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Tiếng Anh, tin học trình độ B trở lên.

c.4. Ngoại hình, kỹ năng giao tiếp:

- Ngoại hình cân đối, ưa nhìn, sức khỏe tốt.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin thuyết phục người đối diện.

- Chịu đựng áp lực cao trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. Năng động, chu đáo, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

c.5. Có đủ hồ sơ theo quy định.

- Ưu tiên: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về công nghệ thông tin tại các cơ quan, doanh nghiệp khác.

d. Chế độ đãi ngộ:

- Tiền lương: Theo quy chế trả lương của Bưu điện.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi của đơn vị.

4. Chuyên viên lao động tiền lương:

a. Số lượng tuyển dụng: 01 người

b. Mô tả công việc về vị trí tuyển dụng: Là lao động chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ làm việc tại Phòng Tổ chức hành chính Bưu điện tỉnh Bắc Kạn với các nhiệm vụ, công việc chính sau:

- Thực hiện công tác tổ chức lao động.

- Thực hiện công tác tiền lương và chế độ, chính sách cho người lao động.

- Xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy chế, chính sách quản lý lao động, tiền lương của đơn vị.

c. Yêu cầu về vị trí tuyển dụng:

c.1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố trên lãnh thổ Việt Nam.

c.2. Độ tuổi: Không quá 30 tuổi (cả nam và nữ)

c.3. Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị nhân lực, kinh tế lao động, lao động tiền lương.

c.4. Ngoại hình, kỹ năng giao tiếp:

- Ngoại hình cân đối, ưa nhìn, sức khỏe tốt.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin thuyết phục người đối diện.

- Chịu đựng áp lực cao trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. Năng động, chu đáo, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

c.5. Có đủ hồ sơ theo quy định.

d. Chế độ đãi ngộ:

- Tiền lương: Theo quy chế trả lương của Bưu điện.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi của đơn vị.

5. Chuyên viên kế toán:

a. Số lượng tuyển dụng: 02 người.

- Bưu điện huyện Pác Nặm: 01 người.

- Bưu điện huyện Ngân Sơn: 01 người.

b. Mô tả công việc về vị trí tuyển dụng: Là lao động chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn (02 người) với các nhiệm vụ, công việc chính sau:

- Thực hiện công tác Kế toán tổng hợp; Kế toán xây dựng cơ bản.

- Thực hiện trên phần mềm kế toán các nội dung của kế toán viên chi tiết thuộc các phần hành, lĩnh vực phụ trách.

- Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán theo yêu cầu quản lý.

- Thực hiện các phần hành kế toán theo phân công.

c. Yêu cầu về vị trí tuyển dụng:

c.1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố trên lãnh thổ Việt Nam.

c.2. Độ tuổi: Không quá 30 tuổi (cả nam và nữ)

c.3. Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/ Kế toán/Kiểm toán, hệ chính quy

c.4. Ngoại hình, kỹ năng giao tiếp:

- Ngoại hình cân đối, ưa nhìn, sức khỏe tốt.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin thuyết phục người đối diện.

- Chịu đựng áp lực cao trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. Năng động, chu đáo, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

c.5. Có đủ hồ sơ theo quy định.

- Ưu tiên: Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại đơn vị cần tuyển dụng.

d. Chế độ đãi ngộ:

- Tiền lương: Theo quy chế trả lương của Bưu điện.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi của đơn vị.

6. Nhân viên Giao dịch viên:

a. Số lượng tuyển dụng: 02 người.

- Bưu điện huyện Pác Nặm: 01 người.

- Bưu điện huyện Ngân Sơn: 01 người.

b. Mô tả công việc về vị trí tuyển dụng: Là lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.

* Nội dung công việc chi tiết:

- Giao dịch với khách hàng tại quầy, thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Bưu chính mà Bưu điện tỉnh đang cung cấp, bao gồm:

+ Cung cấp thông tin, tư vấn khách hàng về tính chất, đặc điểm của sản phẩm, dịch vụ.

+ Hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục khi đăng ký sử dụng các sản phẩm dịch vụ. Hoàn thiện các thủ tục chấp nhận bưu gửi theo quy định nghiệp vụ và nhập thông tin trên phầm mềm quản lý.

+ Thực hiện các thủ tục đóng chuyến thư, giao nhận chuyến thư cho các bộ phận liên quan.

+ Ghi chép các thông tin liên quan vào sổ sách kế toán, thống kê và báo cáo nghiệp vụ theo quy định.

+ Chào bán các sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện tỉnh đang cung cấp.

- Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng.

- Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng thuộc phạm vi quyền hạn được giao:

+ Trực tiếp tiếp nhận, xử lý/phối hợp xử lý các khiếu nại của khách hàng trong phạm vi quyền hạn xử lý công việc.

+ Chuyển tiếp những khiếu nại của khách hàng tới những đơn vị có liên quan trong trường hợp không đủ khả năng giải quyết hoặc khiếu nại vượt quá quyền hạn quy định

c. Yêu cầu về vị trí tuyển dụng:

c.1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố trên lãnh thổ Việt Nam.

c.2. Độ tuổi: Không quá 30 tuổi (cả nam và nữ)

c.3. Trình độ: Đại học chính quy các chuyên ngành.

c.4. Ngoại hình, kỹ năng giao tiếp:

- Ngoại hình cân đối, sức khỏe tốt:

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin thuyết phục người đối diện.

- Chịu đựng áp lực cao trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. Năng động, chu đáo, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

c.5. Có đủ hồ sơ theo quy định.

d. Chế độđãi ngộ:

- Tiền lương: Theo quy chế trả lương của Bưu điện.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi của đơn vị.

II. Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển:

Tất cả giấy tờ trong hồ sơ được chính quyền địa phương chứng thực trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp. Bao gồm:

1. Phiếu thông tin ứng viên:

Ứng viên nhận mẫu phiếu thông tin ứng viên tại đây (hoặc có thể nhận trực tiếp tại phòng TCHC) và nộp 01 bản phiếu thông tin ứng viên cùng hồ sơ và gửi mai về địa chỉ email: anhdh1@bkpost.vn.

2. Đơn xin việc;

3. Giấy khám sức khỏe;

4. Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6, có dấu xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác;

5. Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng);

6. 02 ảnh 3x4.

7. 02 phong bì có dán tem và địa chỉ thí sinh.

III. Hình thức thi tuyển:

- Thi viết và Phỏng vấn

- Nội dung thi viết gồm 3 môn: Chuyên môn, Tiếng Anh và Tin học .

IV. Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn, tổ 7B Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại liên hệ: 02093.872.999; 02093. 873.443.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/10/2019 đến hết ngày 04/11/2019.

Ghi chú: Hồ sơ đã nộp tại Bưu điện tỉnh Bắc Kạn sau khi thi tuyển nếu ứng viên không trúng tuyển sẽ không trả lại hồ sơ.

            Bưu điện tỉnh thông báo để các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc biết, triển khai, thông báo tại địa phương về việc tuyển dụng lao động năm 2019 của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi liên hệ về Bưu điện tỉnh (qua phòng TCHC, số ĐT: 02093.872.999, 02093.873.443) để cùng trao đổi, giải quyết./.