I. Chức danh cần tuyển dụng: Phó Giám đốc các Bưu điện huyện

1. Số lượng tuyển dụng: 07 người (7 huyện).

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a. Trình độ:

            - Chuyên môn đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, xã hội, Luật học, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ưu tiên ứng viên được đào tạo hệ chính quy.

            - Chính trị: có trình độ lý luận chính trị từ Sơ cấp trở lên, là Đảng viên Đảng CSVN, trường hợp chưa là đảng viên thì phải có lý lịch nhân thân và gia đình không thuộc đối tượng vi phạm về lịch sử chính trị không được kết nạp đảng, bản thân phải có phẩm chất đạo đức tốt có hướng phấn đấu vào đảng.

            - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B trở lên.

            - Tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính và các chương trình tin học văn phòng phục vụ công việc, có khả năng soạn thảo và trình bày báo cáo chuyên đề, đề án công tác bằng Power Point.

            b. Tuổi đời: không quá 40 tuổi đối với cả nam và nữ tính đến thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển.

c. Kinh nghiệm làm việc:

            - Đối với ứng viên là nguồn nội bộ trong Tổng công ty, Bưu điện tỉnh: có thời gian làm việc tại đơn vị cần tuyển hoặc ở các đơn vị khác tối thiểu 03 năm liên tục, ưu tiên những trường hợp đã có quá trình làm công tác quản lý ở cấp thấp hơn hoặc tương đương.

            - Đối với ứng viên là nguồn ngoài Tổng công ty, Bưu điện tỉnh: có thời gian công tác liên tục tối thiểu 03 năm ở doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp. Ưu tiên những trường hợp đã có quá trình làm công tác quản lý.

d. Những trường hợp chưa được đăng ký dự tuyển:

            - Đang trong thời gian bị cấm đảm nhiệm chức vụ.

            - Đang trong quá trình bị điều tra, truy tố, xét xử.

            - Đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm chưa có kết luận.

            - Đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

 

3. Đối tượng dự tuyển:

a. Nguồn nội bộ trong đơn vị cần tuyển:

- Cán bộ công nhân viên tại đơn vị cần tuyển dụng có đủ điều kiện theo quy định nêu trên, có nguyện vọng đều có quyền đăng ký dự tuyển.

            b. Nguồn bên ngoài đơn vị cần tuyển gồm:

            - Cán bộ công nhân viên tại các đơn vị khác của Tổng công ty có đủ điều kiện theo quy định nêu trên, có nguyện vọng đều có quyền đăng ký dự tuyển.

            - Cán bộ công nhân viên tại đơn vị doanh nghiệp ngoài Tổng công ty, cán bộ công chức tại đơn vị hành chính sự nghiệp có đủ điều kiện theo quy định nêu trên, có nguyện vọng đều có quyền đăng ký dự tuyển.

II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1. Đơn đăng ký dự thi (viết tay hoặc đánh máy);

2. Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu;

3. Lý lịch cán bộ theo mẫu quy định, dán ảnh 4x6 chụp trong vòng 6 tháng, có xác nhận và đóng dấu của đơn vị đang công tác hoặc UBND cấp xã, phường (khai theo Mẫu 2C Bộ Nội vụ);

            4. Các bản sao hợp pháp văn bằng, chứng chỉ đào tạo về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học,...

5. Các Quyết định, giấy tờ, tài liệu liên quan đến kinh nghiệm làm việc, quản lý điều hành tại các phòng chức năng, đơn vị, chi nhánh trực thuộc Doanh nghiệp đã và đang công tác (nếu có), Hệ số phụ cấp hoặc luơng hiện giữ theo hạng Doanh nghiệp/cấp quản lý;

            6. Phiếu khám sức khoẻ cá nhân của cơ quan y tế có thẩm quyền (trong thời gian không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

III. Hình thức và nội dung thi tuyển:

1. Hội đồng xét tuyển hồ sơ của ứng viên:

Căn cứ các điều kiện dự tuyển nêu trên Hội đồng thi tuyển thẩm định hồ sơ của từng ứng viên, ứng viên đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ, về kinh nghiệm làm việc, ... theo quy định về tiêu chuẩn chức danh dự tuyển, ứng viên đáp ứng yêu cầu sẽ được Hội đồng thông báo tham dự các nội dung thi tiếp theo.

2. Kiểm tra kỹ năng về tổ chức kinh doanh, quản lý điều hành của ứng viên:

            - Ứng viên sẽ được giao viết một phương án/hay một kế hoạch/hay một chương trình hành động của mình (sau đây gọi chung là Phương án) để tổ chức phát triển kinh doanh và quản lý hay để thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị mà mình đăng ký dự thi.

            - Thời gian để ứng viên viết Phương án:

+ Ứng viên có thể chuẩn bị Phương án của mình ngay từ khi nộp hồ sơ dự thi hoặc sau khi Hội đồng thông báo ứng viên đã qua vòng xét tuyển hồ sơ, ứng viên có tối đa 10 ngày để viết.

+ Hết thời gian viết ứng viên phải nộp Phương án để Hội đồng chấm.

            - Trách nhiệm cung cấp thông tin cho ứng viên khi khảo sát thực tế phục vụ viết Phương án:

+ Đơn vị cần tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp một số thông tin cơ bản của đơn vị mình cho ứng viên (là nguồn ngoài đơn vị cần tuyển dụng) khi có yêu cầu của ứng viên.

+ Các phòng chức năng/các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh có trách nhiệm tạo điều kiện cho ứng viên khảo sát tìm hiểu những thông tin cần thiết cho việc viết Phương án như: chức năng, nhiệm vụ của phòng/đơn vị, các nguồn lực, mạng lưới, tình hình mạng lưới, kết quả thực hiện kế hoạch/chương trình công tác của phòng/đơn vị mà ứng viên đăng ký dự tuyển.

            - Ứng viên có điểm Phương án đạt yêu cầu sẽ được Hội đồng thông báo dự vòng phỏng vấn.

3. Vòng bảo vệ Phương án và trả lời phỏng vấn của Hội đồng:

            - Ứng viên bảo vệ Phương án của mình trước Hội đồng thi tuyển;

            - Hội đồng sẽ hỏi, trao đổi về các nội dung của Phương án, đồng thời phỏng vấn thêm các nội dung khác đối với ứng viên.

            - Mỗi ủy viên Hội đồng sẽ đánh giá cho điểm độc lập. Kết quả điểm của ứng viên là điểm trung bình cộng của các ủy viên Hội đồng.

            - Thang điểm đánh giá vòng này là 100 điểm.

            - Ứng viên trúng tuyển là ứng viên đạt điểm cao nhất trong số các ứng viên cùng dự tuyển vào một vị trí của đơn vị.

IV. Quyền lợi của ứng viên trúng tuyển:

1. Đối với ứng viên là nguồn nội bộ trong đơn vị và Tổng công ty:

            - Ứng viên sẽ được bổ nhiệm giữ chức vụ trúng tuyển mà không phải thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy chế bổ nhiệm của Tổng công ty, nhiệm kỳ đầu bổ nhiệm là 1 năm (12 tháng);

            - Mức tiền lương và các chế độ khác hưởng theo chức danh được bổ nhiệm theo quy chế tiền lương của Bưu điện tỉnh.

            - Hết thời hạn bổ nhiệm 12 tháng được đánh giá để bổ nhiệm lại nhiệm kỳ đủ 36 tháng hay không bổ nhiệm lại theo Quy chế đánh giá cán bộ và Quy chế bổ nhiệm cán bộ của Tổng công ty.

2. Đối với ứng viên là nguồn ngoài Tổng công ty:

            - Ứng viên sẽ được tuyển dụng vào Bưu điện tỉnh, ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ trúng tuyển mà không phải thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy chế bổ nhiệm của Tổng công ty, nhiệm kỳ đầu bổ nhiệm là 1 năm (12 tháng);

            - Mức tiền lương và các chế độ khác hưởng theo chức danh được bổ nhiệm quy chế tiền lương của Bưu điện tỉnh.

            - Hết thời hạn bổ nhiệm 12 tháng được đánh giá để bổ nhiệm lại nhiệm kỳ đủ 36 tháng hay không bổ nhiệm lại theo Quy chế đánh giá cán bộ và Quy chế bổ nhiệm cán bộ của Tổng công ty.

            - Trường hợp không được bổ nhiệm lại, Bưu điện tỉnh sẽ sắp xếp bố trí lại công việc, có xem xét đến quá trình công tác và chức vụ đã giữ trước khi tuyển dụng để sắp xếp cho phù hợp. Nếu cá nhân không nhất trí với sự sắp xếp của Bưu điện tỉnh thì hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ đã giao kết khi tuyển dụng.

V. Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn, tổ 7B Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại liên hệ: 02093.872.999; 02093. 873.443.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 31/7/2019.

Ghi chú: Hồ sơ đã nộp tại Bưu điện tỉnh Bắc Kạn sau khi thi tuyển nếu ứng viên không trúng tuyển sẽ không trả lại hồ sơ.

            Bưu điện tỉnh thông báo để các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc biết, triển khai thông báo tại địa phương về việc tuyển dụng phó giám đốc các Bưu điện huyện năm 2019 của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi liên hệ về Bưu điện tỉnh (qua phòng TCHC, số ĐT: 02093.872.999, 02093.873.443) để cùng trao đổi, giải quyết./.
Link tải Mẫu thông tin ứng viên: Tại đây