Tối ngày 16/5/2016, tại trụ sở Bưu điện tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ tổ 7B phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ quay số để xác định khách hàng trúng các giải thưởng hấp dẫn của chương trình "Xuân sung túc, phúc cả năm".

Lễ khai mạc quay số tiếm kiệm bưu điện: "Xuân sung túc, phúc cả năm"

Giám đốc Hứa Đình Thuyên phát biểu khai mạc
 
Lễ quay số diễn ra hoàn toàn công tâm dưới dự chứng kiến của đại diện Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn, đại diện Ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Kạn, đại diện Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Bắc Kạn, đại diện khách hàng của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.

Lễ trao giải chương trình quay số trúng thưởng 2016

Lễ trao giải khách hàng trúng thưởng
 
Kết quả quay số như sau:
 
GIẢIHỌ VÀ TÊNĐỊA CHỈSỐ HIỆU
GIẢI ĐẶC BIỆTHOANG THI TUOITO 4CHO DON817000835765
GIẢI NHẤT 1HOANG DUONG NGOCTO 10BBD TX BAC KAN817000873866
GIẢI NHẤT 2DUONG THI NINHPO KHENNA RI817000805957
GIẢI NHÌ 1LAM NGOC TINHBAN LUONG MY THANH BACH THONG BAC KAN 817000727693
GIẢI NHÌ 2TRIEU THI NGATIEU KHU 4BA BE817000830375
GIẢI NHÌ 3NONG THI XUOIPHO MOINA RI817000850259
GIẢI NHÌ 4NONG VAN DUPHO ANA RI817000846320
GIẢI NHÌ 5PHUNG THI HUETO 8BD TX BAC KAN817000821250
GIẢI BA 1NGUYEN DINH THOTO 15CHO DON817000848348
GIẢI BA 2BUI THI KIM LIENTO 14, SONG CAUBD TX BAC KAN817000875464
GIẢI BA 3MONG DUC THUYTHON NA TU CAM GIANG BACH THONGBACH THONG817000833318
GIẢI BA 4NGUYEN THI THEMTO 4, MINH KHAIBD TX BAC KAN817000870584
GIẢI BA 5TRIEU THI NINHBAN PIENGBA BE817000825320
GIẢI BA 6HUA LUAN VACHTU TRIBACH THONG817000327356
GIẢI BA 7HA THI BICHTO 7BD TX BAC KAN817000823766
GIẢI BA 8DAM THI DUNGTK 2BA BE817000870416
GIẢI BA 9HA THI BICHTO 7BD TX BAC KAN817000830717
GIẢI BA 10NONG THI THUYTO 4 DONG TAMCHO DON817000814186
GIẢI BA 11NGUYEN VAN THINHTO 11C, DUC XUANBD TX BAC KAN817000829365
GIẢI BA 12TRAN THI HUONGTO 8BBD TX BAC KAN817000853111
GIẢI BA 13NGUYEN THI QUEDONG DINH YEN NINHCHO MOI817000615055
GIẢI BA 14SAM THI THUYPAC PHAIBA BE817000824452
GIẢI BA 15LUU HANH CHANHDON TAMNA RI817000854497
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 1PHAM DUC KHANHTO 11A DUC XUAN BAC KANBD TX BAC KAN817000822220
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 2HOANG THI TUOITO 4CHO DON817000835765
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 3LO THI NHUNGTHON CHONA RI817000873061
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 4NONG VAN DUPHO ANA RI817000846320
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 5HA THI NHITHI TRAN PHU THONGBACH THONG817000607636
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 6HOANG VAN MOCNAM MAYPAC NAM817000875293
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 7HOANG THI SIMTIEU KHU 11BA BE817000837782
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 8DO THI THU HUONGTO 12 PHUONG SONG CAUBD TX BAC KAN817000845907
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 9SAM THI TUBAN VAIBA BE817000851954
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10TRAN THI MANTO 13 PHUONG SONG CAU BAC KANBD TX BAC KAN817000852516
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 11NONG THI LIENTO 10B PHUONG DUC XUAN TXBD TX BAC KAN817000373091
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 12DUONG XUAN KIEMPAC NGHEBA BE817000864424
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 13NONG VAN DUPHO ANA RI817000846320
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 14PHAM THI BICH HANGTO 2BD TX BAC KAN817000629209
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 15DUONG THI BACHVAN PHONGBA BE817000818471
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 16TRAN ANH TUANSN 46 TO 10A DUC XUAN TX BACKANBD TX BAC KAN817000808241
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 17PHAM THI TUYENNA NAYNGAN SON817000632961
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 18TRIEU VAN TIEPBAN SAPPAC NAM817000801071
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 19TRIEU VAN DANHNA TRANGCHO DON817000829773
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 20HOANG VAN HAIKHUOI SLIENBACH THONG817000862881
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 21NGUYEN THI MINHPO DONNA RI817000827166
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 22DUONG THI THUANPAC NGHE IBA BE817000862735
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 23PHAM TRUNG CHINHTO 2BD TX BAC KAN817000863181
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 24NONG VAN DOBAN LAINA RI817000804353
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 25NONG VAN DUPHO ANA RI817000846320
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 26HA THI NHANYEN THUONGCHO DON817000735975
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 27NGUYEN DINH THOTO 15CHO DON817000848348
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 28HOANG DUC BAOBAN SAOCHO DON817000829988
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 29NGUYEN DINH THOTO 15CHO DON817000848337
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 30NGUYEN THI NGOC ANHNA MO YEN DINHCHO MOI817000838581
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 31TRIEU THI XIEMTO 7BBD TX BAC KAN817000859989
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 32VU THI CHAMTHON KHUOI MAT XA HUYEN TUNG BAC KANBD TX BAC KAN817000865234
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 33HOANG NGOC LUYCOC PHUONGCHO DON817000858308
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 34NGUYEN THI BICHTO 7 SONG CAUBD TX BAC KAN817000745822
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 35HOANG THI CHANHNA DENGNA RI817000213914
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 36PHAM VAN DAINA PANBACH THONG817000568782
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 37HA NGUYEN DIENPHONG PC66 CONG AN TINH BAC KANBD TX BAC KAN817000830852
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 38LUAN THI MAITRUNG TAM Y TE HUYEN BACH THONGBD TX BAC KAN817000838832
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 39DINH THI TUYETTIN DONBA BE817000853993
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 40TRAN THI THOTRUONG TIEU HOCNGAN SON817000870686
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 41DINH THI HOATO 8BBD TX BAC KAN817000071988
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 42NGUYEN THI QUYNHTO 4CHO MOI817000382809
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 43NONG VAN THIEMHAT DENG THI TRAN YEN LACNA RI817000560226
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 44PHAN THI NGUYENTO 15 SONG CAUBD TX BAC KAN817000814426
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 45LUC VAN SINHPAC PHAIBA BE817000581000
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 46HUA VAN DUNGKHAU BANBA BE817000855955
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 47LAM THI TUYETTRUNG TAM Y TENA RI817000854158
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 48TRAN THI HUONGTO 8BBD TX BAC KAN817000853111
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 49NONG QUOC TRINHTO 1BBD TX BAC KAN817000872943
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 50HA THI NHUNGPHO CHINH THI TRAN PHU THONGBACH THONG817000836451
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 51NGUYEN VAN KINHTHACH NGOABACH THONG817000856878
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 52NGUYEN DINH THOTO 15CHO DON817000848326
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 53HOANG THI TAMPAC GIABA BE817000807952
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 54LONG THI HIEPTK3BA BE817000830706
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 55LUU THI QUYTO 10 CHI KIENBD TX BAC KAN817000865110
 
Xin chúc mừng các khách hàng đã trúng thưởng, mong rằng Bưu điện tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục mang đến nhiều niềm vui nữa cho Quý khách hàng trong các chương trình khuyến mại tiếp theo.
Mọi chi tiết, quý khách hàng liên hệ điểm giao dịch Bưu điện gần nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để được giải đáp./.