Tối ngày 18/4/2017, tại trụ sở Bưu điện tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ tổ 7B phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ quay số để xác định khách hàng trúng các giải thưởng hấp dẫn của chương trình.
Lễ quay số diễn ra hoàn toàn công tâm dưới dự chứng kiến của Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn, đại diện Ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Kạn, đại diện Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Bắc Kạn, đại diện khách hàng của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.
Kết quả quay số như sau:
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG: 
 
STTGIẢIHỌ VÀ TÊNĐỊA CHỈSỐ SỔSTKPhòng GDBĐ
1GIẢI ĐẶC BIỆTNGUYEN THI HAITK2 THI TRAN BA BE00381376810017650003BA BE
2GIẢI NHẤT 1HOANG THI TUEBAN CAU, HUYEN TUNG 00381503010011280001BAC CAN
3GIẢI NHẤT 2BUI THI THUYTK5 THI TRAN BA BE0036025007175330003BA BE
4GIẢI NHÌ 1DO THI THU HUONGTO 12 PHUONG SONG CAU 0038156387120260007BAC CAN
5GIẢI NHÌ 2NGUYEN THI LANHNA NAY NA PHAC NGAN SƠN0038149587328340007NA PHAC
6GIẢI NHÌ 3HOANG THI MINH TAMTO 13 DUC XUAN TP BAC CAN 00381562513873890001BAC CAN
7GIẢI NHÌ 4DUONG THI THUYTO 8B, DUC XUAN 0038121688321400003BAC CAN
8GIẢI NHÌ 5BE THI HUENA PAN NA PHAC NGAN SON0036029488481180001NA PHAC
9GIẢI NHÌ 6HOANG VAN VUOTTO 10 DUC XUAN BAC KAN 00381236611223440001BAC CAN
10GIẢI NHÌ 7NGUYEN MANH SONTO 12 MINH KHAI00381271314430250001BAC CAN
11GIẢI NHÌ 8LA TUAN HUNGTO 5, TT BANG LUNG CHO DON00381619913297930001CHO DON
12GIẢI NHÌ 9NGUYEN THI THANHTO 16 TT BANG LUNG CHO DON0038118029590890002CHO DON
13GIẢI NHÌ 10VU DUC THIENCONG AN TINH 00381292210647640003BAC CAN
14GIẢI BA 1CHU QUOC KIENTO 10B DUC XUAN00381568913491610004BAC CAN
15GIẢI BA 2PHAM VAN MIENTK4 CHO RA BA BE00360252610658350001BA BE
16GIẢI BA 3DINH THI THATTO 10, MINH KHAI 00381530212259220002BAC CAN
17GIẢI BA 4HOANG THI MAIBAN DIEU, LUONG BANG CHO DON00381183213838370001CHO DON
18GIẢI BA 5VI THI MENNA CHUONG, NONG THUONG  TP BAC KAN0038155999527790001BAC CAN
19GIẢI BA 6NGUYEN THI BINHTIEU KHU 4 THI TRAN BA BE00381378013172600002BA BE
20GIẢI BA 7TRIEU TIEN QUANTHON 1A SY BÌNH BACH THONG0036003647599700001BACH THONG
21GIẢI BA 8LUU THI HUNGNA OI DUONG QUANG00381567914472360001BAC CAN
22GIẢI BA 9HOANG VAN QUYENLANG MUONG YEN NINH PHU LUONG0036032118976370002CHO MOI
23GIẢI BA 10HOANG THI NAMTONG CHAO QUANG KHE BA BE00381383513899310001BA BE
24GIẢI BA 11LIEU VAN SAMNA PHUNG RA BAN CHO DON00381451712060630003CHO DON
25GIẢI BA 12HA THI CHUYENTHI TRAN PHU THONG  BACH THONG0036003397163290003BACH THONG
26GIẢI BA 13HOANG THI THOATO3 MINH KHAI0038127387177870002BAC CAN
27GIẢI BA 14NONG THI HANHDON TAM LUONG HA NA RI00360348713613830001NA RI
28GIẢI BA 15MAI THI MANGBAN LUONG 2, MY THANH, BACH THONG,00381581614474220001BAC CAN
29GIẢI BA 16CHU QUOC KIENTO 10B DUC XUAN00381509613491610006BAC CAN
30GIẢI KHUYẾN KHÍCH 1MA THE KIENPHAI MEO THUONG GIAO BA BE0038142419674150001BA BE
31GIẢI KHUYẾN KHÍCH 2GIA THI NIEMNA HIN LUONG HA NA RI0038212947501770002NA RI
32GIẢI KHUYẾN KHÍCH 3NONG THI NGANTO 16 TT BANG LUNG CHO DON00381460013292700001CHO DON
33GIẢI KHUYẾN KHÍCH 4PHAM TRUNG KIENTO 12 CHI KIEN BAC KAN 0038151267580270001BAC CAN
34GIẢI KHUYẾN KHÍCH 5BAN DUC THUANNA HIU LANG SAN NA RI00360357313722110001NA RI
35GIẢI KHUYẾN KHÍCH 6HOANG VAN PHONGTO 4 TT  CHO MOI0038133907383280001CHO MOI
36GIẢI KHUYẾN KHÍCH 7HOANG THI NGATO 3 TT BANG LUNG CHO DON0038119858148490006CHO DON
37GIẢI KHUYẾN KHÍCH 8HOANG NGOC CHATBAN NAN KHANG NINH BA BE0036027828118340001BA BE
38GIẢI KHUYẾN KHÍCH 9BUI THI VANNA DUON PHUC LOC BA BE00360256511533790002BA BE
39GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10MA VAN DOANNA CA MY PHUONG BA BE00381425312485920001BA BE
40GIẢI KHUYẾN KHÍCH 11DO THI LANGTK11 THI TRAN BA BE0038135807372510004BA BE
41GIẢI KHUYẾN KHÍCH 12DUONG THI MOITK7 THI TRAN CHO RA  BA BE0036026417159980003BA BE
42GIẢI KHUYẾN KHÍCH 13NONG THI NGHIEMTO 4 TT BANG LUNG CHO DON00381618311941080001CHO DON
43GIẢI KHUYẾN KHÍCH 14HOANG CHI KIMCONG AN HUYEN  BA BE00381364313652520002BA BE
44GIẢI KHUYẾN KHÍCH 15DAM VAN KHOATNA MA HA HIEU BA BE0036025477256840001BA BE
45GIẢI KHUYẾN KHÍCH 16NGUYEN TAY HIENPHO CHINH TT PHU THONG BACH THONG0036003629566420001BACH THONG
46GIẢI KHUYẾN KHÍCH 17LE THI NGOANNA KHON YEN DINH CHO MOI0038133669309650001CHO MOI
47GIẢI KHUYẾN KHÍCH 18NGUYEN DUY TRIHUYEN TUNG 00381272213957290002BAC CAN
48GIẢI KHUYẾN KHÍCH 19LE THI HUEBAN NA NGHIEN LOAN PAC NAM0036027329279050002BA BE
49GIẢI KHUYẾN KHÍCH 20NGUYEN THI HAITO 4 TT BANG LUNG CHO DON0038130199460390001CHO DON
50GIẢI KHUYẾN KHÍCH 21VUONG VAN TANGBAN QUAN 2  HUONG NE  NGAN SON0038147578605450001NGAN SON
51GIẢI KHUYẾN KHÍCH 22NGUYEN THI CHUCTO 10, TT BANG LUNG, CHO DON00381184113839550001CHO DON
52GIẢI KHUYẾN KHÍCH 23MA THI LUANPHIENG DUONG  YEN CU CHO MOI0038133229891330002CHO MOI
53GIẢI KHUYẾN KHÍCH 24DUONG THI TUQUANG CHU  CHO MOI0036031279554460001CHO MOI
54GIẢI KHUYẾN KHÍCH 25NONG PHUONG THANHTO 10 MINH KHAI  TP BAC KAN 00381554511707270001BAC CAN
55GIẢI KHUYẾN KHÍCH 26LY THI NGANPAC NGHE DIA LINH BA BE0038138509557590002BA BE
56GIẢI KHUYẾN KHÍCH 27NGUYEN THI LANHNA NAY NA PHAC NGAN SƠN0038147747328340011NA PHAC
57GIẢI KHUYẾN KHÍCH 28NONG THI HATO 10 SONG CAU00381277513688650001BAC CAN
58GIẢI KHUYẾN KHÍCH 29PHAM VAN TUYNHPHO NA HAI THI TRAN PHU THONG BACH THONG0036003078202460001BACH THONG
59GIẢI KHUYẾN KHÍCH 30BE THI KIENNA HAN  THUONG GIAO BA BE00381298914464880001BAC CAN
60GIẢI KHUYẾN KHÍCH 31HOANG THI LANHTO 8B, DUC XUAN 00381540113464670001BAC CAN
61GIẢI KHUYẾN KHÍCH 32NGUYEN QUANG TRUNGNA MANG PHONG HUAN CHO DON00381628213603330001CHO DON
62GIẢI KHUYẾN KHÍCH 33HOANG THI HOATO 10, DUC XUAN 0038128419798580002BAC CAN
63GIẢI KHUYẾN KHÍCH 34DUONG THI MOITK7 THI TRAN CHO RA  BA BE0036026417159980003BA BE
64GIẢI KHUYẾN KHÍCH 35HOANG THI DUYENTO 8 TT BANG LUNG CHO DON00381629913527230003CHO DON
65GIẢI KHUYẾN KHÍCH 36PHAM THI HIENTO 2, DUC XUAN 00381207712509320005BAC CAN
66GIẢI KHUYẾN KHÍCH 37PHAN THI NGUYENTO 15 SONG CAU 0038155419358900003BAC CAN
67GIẢI KHUYẾN KHÍCH 38NONG VAN TIEPNA NAO CHU HUONG BA BE00381362214173080001BA BE
68GIẢI KHUYẾN KHÍCH 39NONG MINH HUETK3 TT NA PHAC NGAN SON0038148428005600001NA PHAC
69GIẢI KHUYẾN KHÍCH 40DAM THI HIENTIEU KHU 2  CHO RA BA BE00360239614151210001BA BE
70GIẢI KHUYẾN KHÍCH 41NGUYEN THI THACHTO 9 PHUNG CHI KIEN TP BAC KAN00381515014041120002BAC CAN
71GIẢI KHUYẾN KHÍCH 42DO THI NHU HOATO 9A DUC XUAN00381582313097640010BAC CAN
72GIẢI KHUYẾN KHÍCH 43MAI THI MANGBAN LUONG 2, MY THANH, BACH THONG,00381581614474220001BAC CAN
73GIẢI KHUYẾN KHÍCH 44DANG VAN NHATCHO BO NGHIEN LOAN  PAC NAM0035993338346390003PAC NAM
74GIẢI KHUYẾN KHÍCH 45TRAN ANH TUANSN 46, TO 10A DUC XUAN00381528410626000006BAC CAN
75GIẢI KHUYẾN KHÍCH 46PHAM NGOC DAMTIEU KHU 4 THI TRAN  BA BE00381367813750000004BA BE
76GIẢI KHUYẾN KHÍCH 47LA TUAN HUNGTO 5, TT BANG LUNG CHO DON00381619913297930001CHO DON
77GIẢI KHUYẾN KHÍCH 48PHAM TRUNG KIENTO 12 CHI KIEN BAC KAN 0038151267580270001BAC CAN
78GIẢI KHUYẾN KHÍCH 49VU DINH KYCAO KY  CHO MOI00381640812633090001CHO MOI
79GIẢI KHUYẾN KHÍCH 50VU HONG SAMGIAO LAM, HUYEN TUNG 00360172110666090001BAC CAN
80GIẢI KHUYẾN KHÍCH 51MA DUC PHUONGTO 8B DUC XUAN 00381236713730540001BAC CAN
81GIẢI KHUYẾN KHÍCH 52LUONG THI THUYETTO 8B DUC XUAN00381532014468440001BAC CAN
82GIẢI KHUYẾN KHÍCH 53HOANG THI HANGTK2 CHO RA BA BE0038141008412880001BA BE
83GIẢI KHUYẾN KHÍCH 54PHAM THI ANTIEU KHU 2 TT NA PHAC NGAN SON0038148007314460006NA PHAC
84GIẢI KHUYẾN KHÍCH 55TRIEU THI THUNA CO KHANG NINH BA BE00381431111057770001BA BE
85GIẢI KHUYẾN KHÍCH 56NONG VAN THAMBAN VEN HUYEN TUNG00381225714331370002BAC CAN
86GIẢI KHUYẾN KHÍCH 57PHAM THI NGATO 14 SONG CAU00381294114357000006BAC CAN
87GIẢI KHUYẾN KHÍCH 58DINH VAN HIENTO 4 DUC XUAN00381502913828080006BAC CAN
88GIẢI KHUYẾN KHÍCH 59KIEU THI THUYTO 12, SONG CAU 00381547113842460001BAC CAN
89GIẢI KHUYẾN KHÍCH 60DUONG THI PHUONGNA PAN NA PHAC NGAN SON0036029387407030001NA PHAC
90GIẢI KHUYẾN KHÍCH 61HOANG THI UYENPAC NGHE KHANG NINH BA BE0038139488746570001BA BE
91GIẢI KHUYẾN KHÍCH 62NGUYEN THI DONGTO 8, TT BANG LUNG CHO DON0038162139447990004CHO DON
92GIẢI KHUYẾN KHÍCH 63KIM THI VIETPHUC CHU  DINH HOA 02300381236014215040003BAC CAN
93GIẢI KHUYẾN KHÍCH 64NGUYEN THI MINHKHUOI NAN LUONG HA NA RI00382135513271410002NA RI
94GIẢI KHUYẾN KHÍCH 65CHU QUOC KIENTO 10B DUC XUAN00381568913491610004BAC CAN
95GIẢI KHUYẾN KHÍCH 66NGUYEN THI HATIEU KHU 7 THI TRAN BA BE00360244110013270001BA BE
96GIẢI KHUYẾN KHÍCH 67PHAM VAN MIENTK4 CHO RA BA BE00360252710658350002BA BE
97GIẢI KHUYẾN KHÍCH 68HOANG VAN LUANTHON 2  TAN TIEN  BACH THONG0036002599881360001BACH THONG
98GIẢI KHUYẾN KHÍCH 69KIM THI KHANHTO 3, PHO MOI, SONG CAU 00381277711307940006BAC CAN
99GIẢI KHUYẾN KHÍCH 70NGUYEN THI HUEGIAO LAM HUYEN TUNG TP BAC CAN00381212714370720003BAC CAN
100GIẢI KHUYẾN KHÍCH 71HOANG VAN VUOTTO 10 DUC XUAN BAC KAN 00381236611223440001BAC CAN
101GIẢI KHUYẾN KHÍCH 72PHAM VAN DAINA PAN TT NA PHAC NGAN SON0036030557452770003NA PHAC
102GIẢI KHUYẾN KHÍCH 73HA THI THOITO 2, DUC XUAN 0038122098740360001BAC CAN
103GIẢI KHUYẾN KHÍCH 74HOANG THI THOATK4 CHO RA BA BE0036026658653370007BA BE
104GIẢI KHUYẾN KHÍCH 75NGUYEN VAN QUANGBO DANH NA PHAC NGAN SON0036029528491700001NA PHAC
105GIẢI KHUYẾN KHÍCH 76DO THI LANGTK11 THI TRAN BA BE0038135797372510003BA BE
106GIẢI KHUYẾN KHÍCH 77HOANG VAN VUOTTO 10 DUC XUAN BAC KAN 00381251811223440002BAC CAN
107GIẢI KHUYẾN KHÍCH 78TRIEU THI TINHNAM SLAC VU LOAN NA RI00382124913672230001NA RI
108GIẢI KHUYẾN KHÍCH 79NONG THI NIENBAN SUNG VAN TUNG NGAN SON0038147118786900001NGAN SON
109GIẢI KHUYẾN KHÍCH 80LAM THI OANHBAN TAC  DUC VAN NGAN SON0036030657231770001BANG KHAU

Xin chúc mừng các khách hàng đã trúng thưởng, mong rằng Bưu điện tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục mang đến nhiều niềm vui nữa cho Quý khách hàng trong các chương trình khuyến mại tiếp theo.
Mọi chi tiết, quý khách hàng liên hệ điểm giao dịch Bưu điện gần nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để được giải đáp./.