Giới thiệu

Chuyển phát nhanh EMS: là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư, tài liệu, vật phẩm hàng hóa theo chỉ tiêu thời gian được công bố trước. Đây là dịch vụ Vietnam Post làm đại lý cho Công ty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện. Chi tiết xin tham khảo tại website: www.ems.com.vn

Dịch vụ cộng thêm

EMS Visa

Là dịch vụ chuyển phát nhanh hộ chiếu đã được dán visa hoặc hồ sơ xin gia hạn Visa đi Mỹ của công dân mang Quốc tịch việt Nam do Phòng Lãnh sự quán Hoa kỳ tại TP. Hà Nội hoặc Tp. Hồ Chí Minh .
 

EMS Next Day Delivery

Dịch vụ EMS Next Day Delivery (EMS NDD) là dịch vụ chuyển phát bưu gửi EMS vào ngày hôm sau (Sau ngày chấp nhận) giữa Việt Nam và Hongkong.
 

EMS hồ sơ xét tuyển

Theo đề nghị của Bộ Giáo dục Đào tạo, việc chuyển phát hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi Đại học, Cao đẳng hàng năm được chuyển phát thông qua dịch vụ EMS. Đây là loại hình dịch vụ chuyển phát nhanh EMS hồ sơ xét tuyển trọn gói có sử dụng dịch vụ báo phát ghi số và chuyển tiền.

Mức bồi thường trong nước
1.Trường hợp bưu gửi phát chậm so với thời gian toàn trình: Hoàn lại cước đã thu khi chấp nhận bưu gửi.
2.Trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng toàn bộ hoặc bị thất lạc: Mức bồi thường bằng 04 lần mức cước đã thu khi chấp nhận.
3.Trường hợp bưu gửi bị hư hỏng, mất một phần nội dung: Mức bồi thường tối đa cho mỗi bưu gửi như sau:
Số tiền bồi thường = (tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất hoặc hư hỏng) x (mức bồi thường)
Trong đó:
- Tỉ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất hoặc hư hỏng được xác định căn cứ vào biên bản lập có xác nhận của người gửi.
- Mức bồi thường: được tính bằng 04 (bốn) lần mức cước đã thu khi chấp nhận bưu gửi


Các quy định về khiếu nại, bồi thường

 

Mức bồi thường bưu gửi EMS Quốc tế
1.Bưu gửi phát chậm so với chỉ tiêu thời gian toàn trình: Hoàn lại cước đã thu khi chấp nhận bưu gửi.
 2.Trường hợp bị mất hoặc bị thất lạc do nhà cung cấp dịch vụ, sau khi hoàn cước đã thu, khách hàng được bồi thường theo nấc khối lượng thực tế gửi đi với mức bồi thường tối đa cho mỗi bưu gửi EMS như sau:

 

 

Khối lượng bưu gửi                                    Bưu gửi là tài liệu           Bưu gửi là hàng hoá
Đến 500 gram                                             10,00 USD                           15,00 USD
Trên 500 gram đến 2000 gram                   20,00 USD                          35,00 USD
Mỗi 1.000 gram (1kg) tiếp theo                   5,00 USD                           10,00 USD
Mức bồi thường tối đa cho một bưu gửi    40,00 USD                         100,00 USD

 

Bảng cước dịch vụ: 

Tùy theo từng dịch vụ sẽ có bảng cước giá khác nhau theo phí dịch vụ của các dịch vụ cộng thêm

    Bảng cước dịch vụ chuyển phát nhanh EMS trong nước


    Bảng cước dịch vụ chuyển phát nhanh EMS quốc tế