Phát động Chương trình thi đua Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 2020

Với mục tiêu phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, đổi mới và tạo động lực, khuyến khích các đơn vị, cá nhân nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, vừa qua Chuyên môn và Công đoàn Bưu điện tỉnh đã ban hành văn bản 116/BĐBK-CĐBĐBK ngày 06/02/2020 về phát động Chương trình thi đua Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 2020.


 

Theo đó chương trình thi đua dành cho tập thể xuất sắc là các Bưu điện huyện/thành phố, trung tâm khai thác vận chuyển hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao trong quý sẽ được Bưu điện tỉnh khen thưởng. Đối với cá nhân người lao động chương trình xét khen thưởng cho các đối tượng: Lao động trực tiếp bán hàng, Khai thác viên, lao động vận chuyển Bưu chính, Bưu tá, Bưu tá xã, nhân viên Bưu điện -Văn hóa.

Bưu điện tỉnh dự kiến tổng mức thưởng dành cho các tập thể và cá nhân có thành tích thi đua đạt vượt mức các chỉ tiêu năm 2020 lên đến 150 triệu đồng/năm.