Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng, Hiệp hội Thương mại điện tử và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) vừa công bố kết nghiên cứu có tên “Internet, thương mại điện tử và hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam”.

Nghiên cứu này nhằm nâng cao hiểu biết về thực trạng thương mại điện tử, Internet và ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kết quả nghiên cứu này được sự hỗ trợ của công ty Google khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng Internet và công nghệ thông tin là những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Internet mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ vì nó giúp giảm chi phí giao dịch và tạo ra sân chơi bình đẳng.

Lợi ích của Internet cho các doanh nghiệp bao gồm mở rộng phạm vi quảng bá, làm sâu và rộng hơn các biện pháp truyền thông cho cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước, giảm chi phí vận hành, kết nối với các nhà cung cấp và tiến hành các hoạt động quảng bá với chi phí thấp hơn. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, Internet là một phương thức có hiệu quả để các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận thị trường quốc tế. Internet giúp các doanh nghiệp thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa bằng cách giảm thiểu các khâu trung gian. Internet đồng thời giúp các doanh nghiệp này duy trì vị thế trên trường quốc tế nhờ có các công cụ quảng bá, khuyến mãi rẻ hơn và hiệu quả hơn, cũng như thúc đẩy nghiên cứu phát triển liên doanh nghiệp. 

Ngoài ra, Internet còn đóng vai trò quan trọng trong kết nối doanh nghiệp với mạng lưới sản xuất toàn cầu, tạo ra mạng lưới quan hệ cho phép các doanh nghiệp tương tác rộng rãi và mật thiết hơn với khách hàng, nhà cung cấp và đối tác, từ đó tạo cơ hội cho các doanh nghiệp thiết lập những đồng minh chiến lược.

Dựa vào kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã khuyến nghị về việc các doanh nghiệp nhỏ và vừa nên tận dụng lợi thế của Internet để mở rộng kinh doanh, đồng thời chính phủ nên thiết lập một môi trường pháp lý thuận lợi cho thị trường số phát triển, cả trong việc cung cấp các dịch vụ Internet và đảm bảo các giao dịch thương mại điện tử an toàn.

Nhận xét về bản báo cáo, PGS.TS Trần Kim Chung, Phó viện trưởng Viện CIEM nói: “Nghiên cứu giúp hiểu rõ vai trò của công nghệ thông tin và Internet trong sự thành công của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Không phải là điều quá bất ngờ khi nghiên cứu này xác nhận giả thiết rằng Internet đã đóng vai trò quan trọng trong sự thành công này. Trên thực tế, một bộ phận lớn của nền kinh tế Việt Nam liên quan đến xuất khẩu, Chính phủ và khu vực tư nhân có thể cần tập trung hơn vào lĩnh vực này. Những doanh nghiệp chủ chốt nhất trong nền kinh tế cũng nên tận dụng lợi thế của Internet để phát triển doanh nghiệp của mình và đồng thời hiện đại hóa nền kinh tế của chúng ta.”

PGS.TS Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng cho rằng: “Internet và thương mại điện tử ngày càng trở thành một phương thức có hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, từ khía cạnh phát triển bền vững vùng, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự cần thiết phải xem xét các yếu tố về công bằng trong tiếp cận internet và thương mại điện tử của các vùng trên cả nước”.

Đại diện phía nhà tài trợ dự án, Giám đốc đối ngoại Google khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ông Alex Long phát biểu: “Chúng tôi rất hân hạnh được hỗ trợ nghiên cứu trong lĩnh vực quan trọng này. Nghiên cứu quốc tế trước đó đã chỉ ra rằng Internet có thể đóng góp một giá trị lớn vào nền kinh tế quốc gia, 75% trong đó là những ngành truyền thống và không phải công nghệ thông tin. Cũng giống như vậy, các doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng cao việc sử dụng Internet để tiết kiệm tiền, vươn tới những thị trường mới và nâng cao năng suất lao động. Google mong rằng có thể hợp tác với các tổ chức nghiên cứu và với hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam khác để đảm bảo rằng Việt Nam có thể tận dụng được tối đa lợi ích kinh tế từ Internet”.‬‬‬‬