DANH SÁCH ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH NĂM 2019
 
STTHuyện/
Thành phố
STTTTĐịa bànT. BịĐịa điểm chi trảThời gian
 chi trả
Ngày chi trả
1
Bắc Kạn
20 Tuyến
+
13 BĐ
+ 7 Thuê
11Phường Xuất HoáPOSBưu điện VHX  Xuất Hoá              07h00Sáng mùng 7
(Từ lúc 07h00
đến 11h30 hoặc khi phát hết danh sách)
22Xã Nông ThượngPOSBưu điện VHX  Nông Thượng        07h00
33Xã Dương QuangMTBưu điện VHX Dương Quang         07h00
44Tổ 4,10,11,12 Đức XuânPOSBưu điện tỉnh                                   07h00
55Tổ 1,2,3,4,5 Sông CầuPOSBưu điện tỉnh                                   07h00
66Tổ 1,2,3,15,16 Minh KhaiPOSBưu điện Minh Khai                        07h00
77Tổ 4,5,6,7, 17 Minh KhaiPOSNhà văn hoá tổ 5 Minh Khai           13h00Chiều mùng 7
Từ 13 giờ
88Tổ 1,2,3,4 Chí Kiên POSBưu điện tỉnh                                   13h00
99Tổ 12,13,14 Minh KhaiPOSNhà Văn hoá tổ 13 Minh Khai          13h00
1010Tổ 2 Lâm trường Huyền TụngPOSNhà ông Nguyện thôn Đon Tuấn
xã Huyền Tụng                                  
13h00
1111Tổ 1P. Huyền TụngMTBưu điện VHX Huyền tụng                13h00
1212Tổ 16,17,18,19 Sông CầuMTBưu điện Nà Mày                             07h00Sáng mùng 8
(Từ lúc 07h00
đến 11h30 hoặc khi phát hết danh sách)
1313Tổ 6,7,8,9 Sông CầuPOSBưu điện tỉnh                                      07h00
1414Tổ 5,6,7A,7B Đức XuânPOSBưu điện tỉnh                                      07h00
1515Tổ 10,11,12,13,14,15  Sông CầuPOSNhà văn hóa tổ 14 Sông Cầu              07h00
1616Tổ 8,9,10,11 Minh KhaiPOSNhà Văn hóa tổ 9 Minh khai              07h00
1717Tổ 1A, 1B, 2,3 Đức XuânPOSBưu điện tỉnh                                     13h00Chiều mùng 8
(Từ lúc 13h00
đến 16h30hoặc
khi phát hết DS
1818Tổ  5,6,7,8 Chí Kiên POSNhà Văn hóa tổ 7 Chí kiên                 13h00
1919Tổ 9,10,11,12POSNhà văn hóa tổ 9 chí kiên                    13h00
2020Tổ 8A,8B, 9A,9B Đức XuânPOSBưu điện tỉnh                                       13h00
2Ba Bể
22 Tuyến  
+ 16 BĐ
  + 08 Thuê
211Xã Địa Linh  BĐVH xã Địa Linh               06h50Sáng mùng 7
222Xã Yến Dương   BĐVH xã Yến Dương          07h00
233Xã Chu Hương BĐVH xã Chu Hương          07h30
244Xã Mỹ Phương  BĐVH xã Mỹ Phương          08h00
255Tiểu khu 3 TT Chợ RãPOSNhà Ông Sa Tiểu khu 308h00
266Tiểu khu 1,2,4 TT Chợ RãPOSNhà Bà Hiền TK2+4 08h00
277Thượng  Giáo 4POSNhà Bà Chấp                       07h30
288Xã Bành Trạch BĐVH xã Bành Trạch          13h00Chiều mùng 7
299Xã Hà Hiệu BĐVH xã Hà Hiệu               13h30
3010Xã Phúc Lộc  Nhà Bà Thực13h00
3111Tiểu khu 5+6 TT Chợ Rã POSBưu điện huyện Ba Bể          13h30
3212Tiểu khu 7 TT Chợ Rã POSNhà Ông Vĩnh TK7              13h30
3313Xã Thượng giáo 2 POSNhà Bà Phàn TK9               13h30
3414Xã Cao Trĩ  BĐVH xã Cao Trĩ                07h00Sáng mùng 8
3515Xã Khang NinhPOSBưu điện VHX Khang Ninh  07h30
3616Xã Quảng Khê MTBC 3  Quảng Khê                08h30
3717Xã Hoàng Trĩ BĐVH xã Hoàng Trĩ            09h30
3818Xã Đồng Phúc BĐVH xã Đồng Phúc           09h30
3919Xã Nam Mẫu BĐVH xã Nam Mẫu            08h30
4020TK8,9,11 + Thượng Giáo 1POSNhà Ông Trung _TK8          07h00
4121Xã Cao ThượngPOSBĐVH xã Cao Thượng        14h00Chiều mùng 8
4222TK10 + Thượng Giáo 3POSNhà Ông (Bà) Nhiệu TK10 13h30
3B.Thông
17 Tuyến
+15  BĐ
+ 2 Thuê
431Thị trấn Phủ Thông POSBưu điện huyện                    07h30Sáng mùng 7
442Xã Phương linhPOSUBND xã Phương Linh        07h30
453Xã Tân tiến BĐVHX xã Tân Tiến              07h30
464Xã Lục bình BĐVHX Lục Bình07h30
475Xã Tú trĩPOSUBND xã Tú Trĩ                  13h30Chiều mùng 7
486Xã Vi hươngPOSBĐVH xã Vi Hương            13h30
497Xã Quân bình BĐVH xã Quân Bình           13h30
508Xã Nguyên phúc BĐVH xã Nguyên Phúc    13h30
519Xã Sỹ Bình BĐVH xã Sỹ Bình                07h30Sáng mùng 8
5210Vũ muộnPOSBĐVH xã Vũ Muộn            07h30
5311Cao Sơn BĐVH xã Cao Sơn              07h30
5412Cẩm GiàngPOSBĐ VHX Cẩm giàng           07h30
5513Hà Vị BĐVH xã Hà Vị                   07h00
5614Mỹ ThanhPOSBĐVH xã Mỹ Thanh            13h30Chiều mùng 8
5715Đôn Phong BĐVH xã Đôn Phong           13h30
5816Quang ThuậnPOSBĐVH xã Quang Thuận       13h30
5917Dương Phong BĐVH xã Dương Phong      13h30
4Chợ Đồn
22 Tuyến
+ 21 BĐ
+ 1 Thuê
601Xã Phương Viên POSBưu cục 3 Phương Linh06h30Sáng mùng 7
(Từ lúc 07h00
đến hết DS)
612Xã Rã Bản POSBĐVH xã Rã Bản                 07h00
623Xã Đông Viên POSBĐVH xã Đông Viên             07h00
634Xã Đại Sảo  BĐVH xã Đại Sảo                07h15
645Xã Yên Mỹ  BĐVH xã Yên Mỹ                 07h30
656Xã Yên Thượng POSBĐVH xã Yên Thượng          13h00Chiều mùng 7
(Từ lúc 13h00
đến hết DS)
667Xã Yên ThịnhPOSBĐVH xã Yên Thịnh             13h30
678Xã Bản Thi POSBĐVH xã Bản Thi                 14h00
689Xã Ngọc Phái  BĐVH xã Ngọc Phái              13h30
6910Xã Bằng Lãng POSBĐVH xã Bằng Lãng             07h00Sáng mùng 8
7011Xã Lương Bằng POSBĐVH xã Lương Bằng          07h00
7112Xã Nghĩa Tá  BĐVH xã Nghĩa Tá              07h15
7213Xã Bình Trung  UBND xã Bình Trung             07h30
7314Xã Yên Nhuận POSBĐVH xã Yên Nhuận           07h40
7415Xã Phong Huân  BĐVH xã Phong Huân           07h50
7516Xã Quảng Bạch MTBĐVH xã Quảng Bạch          13h00Chiều mùng 8
7617Xã Tân Lập POSBĐVH xã Tân Lập                 14h30
7718Xã Đồng Lạc POSBĐVH xã Đồng Lạc               13h15
7819Xã Xuân Lạc  BĐVH xã Xuân Lạc               14h30
7920Xã Nam Cường  BĐVH  xã Nam Cường          14h00
8021Thị trấn Bằng Lũng POSBưu điện huyện Chợ Đồn       07h00Sáng mùng 9
8122Xã Bằng Phúc POSBĐVH xã Bằng Phúc             07h30
5Chợ Mới
16 Tuyến
+ 13 BĐ
+ 3 Thuê
821Thị trấn Chợ Mới POSBưu cục Chợ Mới       07h30Sáng mùng 7
832Xã Quảng Chu MTBĐVH xã Quảng Chu            08h30
843Xã Nông Thịnh POSUBND xã Nông Thịnh           07h30
854Xã Thanh MaiPOSBĐVH xã Thanh Mai            07h30
865Xã Thanh Vận  BĐVH xã Thanh Vận             07h30
876Xã Mai Lạp  BĐVH xã Mai Lạp                 07h45
887Xã Yên Đĩnh POSBưu điện xã Yên Đĩnh               07h15Sáng mùng 8
898Xã Thanh Bình POSUBND xã Thanh Bình            08h30
909Xã Như Cố POSBĐVH xã Như Cố                07h30
9110Xã Bình Văn BĐVH xã Bình Văn              08h15
9211Xã Yên Hân BĐVH xã Yên Hân                08h30
9312Xã Yên Cư  BĐVH xã Yên Cư                08h35
9413Xã Nông HạPOSBưu cục 62             13h15Chiều mùng 8
9514Xã Cao Kỳ POSUBND xã Cao Kỳ13h30
9615Xã Hòa Mục  BĐVH xã Hòa Mục               14h00
9716Xã Tân Sơn BĐVH xã Tân Sơn                 15h00
6 Na Rì
22 Tuyến
+ 18 BĐ
+ 4 Thuê
981Xã Cư lễPOSBĐVH xã Cư Lễ                   07h00Sáng mùng 7
992Xã Lương HạPOSBĐVH xã Lương Hạ              07h00
1003Xã Lương Thành
Xã Lương Thượng
POSBĐVH xã Lương Thành         07h00
1014 BĐVH xã Lương Thượng       07h00
1025Xã Ân Tình
Xã Kim Hỷ 
 UBND xã Ân Tình                 07h00
1036 BĐVH xã Kim Hỷ                 07h00
1047Xã lạng SanMTBưu cục Lạng San07h00 
1058Xã Quang phong BĐVH xã Quang Phong         07h00 
1069Xã Đổng Xá BĐVH xã Đổng Xá                08h10 
10710Xã Hảo Nghĩa BĐVH xã Hảo Nghĩa                                                      07h00 Bitmap


Chiều mùng 07
10811Xã Dương sơn BĐVHX Dương Sơn
Nhà Ông Tùng                     
08h00
07h00
10912Xã Côn Minh BĐVH xã Côn Minh                                               06h30
11013Xã Hữu Thác BĐVH xã Hữu Thác                                           06h30
11114Xã Xuân Dương
Xã Liêm thủy 
POSNhà Bà Quy13h30
11215POSUBND xã Liêm Thủy    15h30
11316Thị Trấn Yến Lạc  POSBưu điện huyện Na Rì           07h00Sáng mùng 8
11417Xã Cường LợiPOSBĐVH xã Cường Lợi                                                   07h00
11518Xã Văn HọcPOSBĐVH xã Văn Học                                                    07h00
11619Xã Kim Lư
Xã Vũ Loan
 BĐVH xã Kim Lư                                                07h00
11720 BĐVH xã Vũ Loan                                                    08h30
11821Xã Lam Sơn
Xã Văn Minh
 BĐVH xã Lam Sơn               07h00
11922 BĐVH xã Văn Minh              08h30
7Ngân Sơn
13 Tuyến
+ 11 BĐ
+02 Thuê
1201Xã Vân TùngPOSBưu điện huyện Ngân Sơn     07h00Sáng mùng 7
1212Xã Thượng QuanPOSBĐVH xã Thượng Quan        07h00
1223Xã Thuần Mang BĐVH xã Thuần Mang           07h15
1234Xã Hương Nê BĐVH xã Hương Nê             07h30
1245Xã Đức VânPOSBĐVH xã Đức Vân               13h15Chiều mùng 7
1256Xã Bằng VânPOSBưu điện Bằng Khẩu              13h30
1267Xã Thượng Ân BĐVH xã Thượng Ân            13h30
1278Xã Cốc Đán MTBĐVH xã Cốc Đán               14h00
1289Nà Khoang Nhà Ông Hiên                        07h00Sáng mùng 8
12910Bản Hùa  Nhà Ông Thùy                       07h30
13011Nà PhặcPOSBưu điện  Nà Phặc                07h00
13112Trung Hòa BĐVH xã Trung Hòa               07h00
13213Xã Lãng NgâmPOSBĐVH xã Lãng Ngâm           08h00
8Pác Nặm
9 tuyến
9 BĐ
1331Xã: Bộc Bố,MTBưu điện huyện Pác Nặm      07h00Sáng mùng 7
1342Xã Cổ Linh POSBĐVH xã Cổ Linh                09h00
1353Xã Cao Tân  BĐVH xã Cao Tân               08h30
1364Xã Bằng Thành  BĐVH xã Bằng Thành           07h00
1375Xã Công Bằng  BĐVH xã Công Bằng             08h00
1386Xã Giáo Hiệu  BĐVH xã Giáo Hiệu              07h00
1397Xã Nhạn Môn BĐVH xã Nhạn Môn              07h00
1408Xã Xuân La BĐVH xã Xuân La                07h00 
1419Xã Nghiên Loan; An thắng  BĐVH xã NghiênLoan           09h00
CẬP NHẬT THÁNG 10/2019