I. Các chức danh cần tuyển dụng

1. Chuyên viên  kế hoạch kinh doanh:

a. Số lượng tuyển dụng: 02 người.

b. Mô tả công việc về vị trí tuyển dụng: Là lao động chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ làm việc tại phòng Kế hoạch kinh doanh Bưu điện tỉnh Bắc Kạn với các nhiệm vụ, công việc chính sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

- Nghiên cứu, xây dựng, triển khai áp dụng các quy định, chính sách về công tác kế hoạch và phát triển kinh doanh, phát triển sản phẩm mới của TCT và BĐT.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc BĐT triển khai thực hiện kế hoạch được giao.

- Triển khai, thực hiện kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ, cơ chế bán hàng trên địa bàn thuộc phạm vi được giao.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, kết quả bán hàng, tình hình kỉnh doanh tại các đơn vị, bộ phận.

- Thực hiện công tác định mức kinh tế kỹ thuật.  

- Xây dựng nội dung và tham gia đào tạo lực lượng làm công tác kế hoạch, lực lượng kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc.

c. Yêu cầu về vị trí tuyển dụng:

- Tốt nghiệp đại học các trường đại học chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh thương mại, marketting.

- Độ tuổi: không quá 30 tuổi.

- Tiếng Anh trình độ B; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

d. Chế độ, địa điểm làm việc:

- Tiền lương: Theo quy chế trả lương của Bưu điện.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi của đơn vị.

2. Kỹ sư tin học:

a. Số lượng tuyển dụng: 01 người.

b. Mô tả công việc về vị trí tuyển dụng: Là lao động chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ làm việc tại phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Bưu điện tỉnh Bắc Kạn với các nhiệm vụ, công việc chính sau:

- Tổ chức quản lý, vận hành khai thác trang thiết bị, hệ thống CNTT bưu chính.

-  Đề xuất và tham gia nghiên cứu ứng dụng, phát triển phần mềm phục vụ yêu cầu SXKD của đơn vị; tổng hợp các lỗi phát sinh, đề xuất cải tiến, sửa chữa, thay thế thiết bị, phần mềm.

- Cập nhật, tổng hợp hiện trạng hệ thống trang thiết bị CNTT, đề xuất kế hoạch đầu tư, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị CNTT thuộc phạm vi phụ trách.

- Chủ trì/tham gia triển khai các ứng dụng CNTT vào thực tiễn SXKD thuộc phạm vi phụ trách;

c. Yêu cầu về vị trí tuyển dụng:

- Tốt nghiệp đại học các trường đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Độ tuổi: không quá 30 tuổi.

- Tiếng Anh trình độ B; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

d. Chế độ, địa điểm làm việc:

- Tiền lương: Theo quy chế trả lương của Bưu điện.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi của đơn vị.

3. Chuyên viên nghiệp vụ Bưu chính:

a. Số lượng tuyển dụng: 01 người.

b. Mô tả công việc về vị trí tuyển dụng: Là lao động chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ làm việc tại phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Bưu điện tỉnh Bắc Kạn với các nhiệm vụ, công việc chính sau:

- Quản lý nghiệp vụ các dịch vụ Bưu chính, PHBC.

-  Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực nghiệp vụ Bưu chính, PHBC.

- Thực hiện các báo cáo thống kê định kỳ hoặc đột xuất theo chế độ báo cáo của BĐT/TP và Tổng công ty.

- Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi các qui định quản lý nghiệp vụ Bưu chính và phát hành báo chí.

c. Yêu cầu về vị trí tuyển dụng:

- Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông; kinh tế bưu chính viễn thông. Nếu tốt nghiệp các chuyên ngành khác phải qua đào tạo, bồi dưỡng hoặc có thời gian làm việc thực tế trong lĩnh vực trên ít nhất 06 tháng.

- Độ tuổi: không quá 30 tuổi (đối với ứng viên thi lần đầu), không quá 45 tuổi đối với CBCNV đang công tác tại các đơn vị trực thuộc BĐT.

- Tiếng Anh trình độ B; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

d. Chế độ, địa điểm làm việc:

- Tiền lương: Theo quy chế trả lương của Bưu điện.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi của đơn vị

II. Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển:

Tất cả giấy tờ trong hồ sơ được chính quyền địa phương chứng thực trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp. Bao gồm:

1. Phiếu thông tin ứng viên:

Ứng viên nhận mẫu phiếu thông tin ứng viên tại địa chỉ www.bkpost.vn (hoặc có thể nhận trực tiếp tại phòng TCHC) và nộp 01 bản phiếu thông tin ứng viên cùng hồ sơ và gửi mai về địa chỉ email: nhungnth@vnpost.vn.

2. Đơn xin việc;

3. Giấy khám sức khỏe;

4. Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6, có dấu xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác;

5. Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng);

6. 02 ảnh 3x4.

III. Hình thức thi tuyển:

- Thi viết và Phỏng vấn

- Nội dung thi viết gồm 3 môn: Chuyên môn, Tiếng Anh và Tin học .

IV. Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn, tổ 7B Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại liên hệ: 02093.872.999; 02093 873.443.

Thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ (không nhận hồ sơ nộp hộ hoặc gửi qua đường Bưu điện, qua website, qua email).

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02/4/2018 đến hết ngày 02/5/2018.

Ghi chú: Hồ sơ đã nộp tại Bưu điện tỉnh Bắc Kạn sau khi thi tuyển nếu ứng viên không trúng tuyển sẽ không trả lại hồ sơ.

            Bưu điện tỉnh thông báo để các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc biết, triển khai, thông báo tại địa phương về việc tuyển dụng lao động năm 2018 của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi liên hệ về Bưu điện tỉnh (qua phòng TCHC, số ĐT: 02093.872.999, 02093.873.443) để cùng trao đổi, giải quyết.
Link tải Mẫu thông tin ứng viên: Tại đây