THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau:

I. Các chức danh cần tuyển dụng

1. Chuyên viên kế hoạch - kinh doanh

a. Số lượng tuyển dụng: 02 người

b. Mô tả công việc về vị trí tuyển dụng: Là lao động chuyên môn nghiệp vụ làm việc tại phòng Kế hoạch kinh doanh, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn với các nhiệm vụ, công việc chính sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

- Nghiên cứu, xây dựng, triển khai áp dụng các quy định, chính sách về công tác kế hoạch và phát triển kinh doanh, phát triển sản phẩm mới của Tổng công ty và Bưu điện tỉnh.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch được giao.

- Triển khai, thực hiện kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ, cơ chế bán hàng trên địa bàn thuộc phạm vi được giao.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, kết quả bán hàng, tình hình kinh doanh tại các đơn vị, bộ phận.

- Thực hiện công tác định mức kinh tế kỹ thuật.

- Xây dựng nội dung và tham gia đào tạo lực lượng làm công tác kế hoạch, lực lượng kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc.

c. Yêu cầu về vị trí tuyển dụng:

c.1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố trên lãnh thổ Việt Nam.

c.2. Độ tuổi: Không quá 30 tuổi (cả nam và nữ)

c.3. Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kế hoạch, Quản trị kinh doanh. Đối với chuyên ngành khác: Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy và có kinh nghiệm làm việc trong ngành Bưu điện từ đủ 6 tháng trở lên.

- Tiếng Anh, tin học trình độ B trở lên.

c.4. Ngoại hình, kỹ năng giao tiếp:

- Ngoại hình cân đối, ưa nhìn, sức khỏe tốt:

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin thuyết phục người đối diện.

- Chịu đựng áp lực cao trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

- Năng động, chu đáo, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

c.5 Có đủ hồ sơ theo quy định.

d. Chế độ đãi ngộ:

- Tiền lương: Theo quy chế trả lương của Bưu điện.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi của đơn vị.

- Ưu tiên: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế hoạch, kinh doanh, kinh nghiệm làm việc tại các công ty kinh doanh dịch vụ.

2. Chuyên viên/cán sự kế toán

a. Số lượng tuyển dụng: 04 người.

- BĐH Ngân Sơn: 01 người

- BĐH Pác Nặm: 01 người

- BĐH Chợ Mới: 01 người

- BĐH Bạch Thông: 01 người.

b. Mô tả công việc về vị trí tuyển dụng: Là lao động chuyên môn nghiệp vụ làm công tác kế toán tại các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn với các nhiệm vụ, công việc chính sau:

- Thực hiện công tác Kế toán tổng hợp; Kế toán xây dựng cơ bản.

- Thực hiện trên phần mềm kế toán các nội dung của kế toán viên chi tiết thuộc các phần hành, lĩnh vực phụ trách.

- Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán theo yêu cầu quản lý.

- Thực hiện các phần hành kế toán theo phân công.

c. Yêu cầu về vị trí tuyển dụng:

c.1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố trên lãnh thổ Việt Nam.

c.2. Độ tuổi: Không quá 30 tuổi (cả nam và nữ)

c.3. Trình độ:

Chuyên viên kế toán làm việc tại BĐH Chợ Mới, BĐH Ngân Sơn, BĐH Bạch Thông: Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

- Đối với chuyên viên/cán sự kế toán làm việc tại BĐH Pác Nặm: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên hệ chính quy chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

c.4. Ngoại hình, kỹ năng giao tiếp:

- Ngoại hình cân đối, ưa nhìn, sức khỏe tốt.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin thuyết phục người đối diện.

- Chịu đựng áp lực cao trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

- Năng động, chu đáo, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

c.5. Có đủ hồ sơ theo quy định.

d. Chế độ đãi ngộ:

- Tiền lương: Theo quy chế trả lương của Bưu điện.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi của đơn vị.

3. Giao dịch viên và Nhân viên kinh doanh

a. Số lượng tuyển dụng: 09 người.

- Bưu điện huyện Ba Bể: 02 người

- Bưu điện huyện Chợ Đồn: 01 người

- Bưu điện huyện Chợ Mới: 02 người

- Bưu điện huyện Pác Nặm: 02 người.

- Bưu điện huyện Na Rì: 01 người.

- Bưu điện huyện Bạch Thông: 01 người

b. Mô tả công việc về vị trí tuyển dụng: Là lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.

b.1. Nhân viên kinh doanh:

- Nghiên cứu thị trường vtiếp thị quảng bá, chào bán các sản phẩm,  dịch vụ của Bưu điện tỉnh đang cung cấp.

- Thiết lập, phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh, chăm sóc khách hàng.

- Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng thuộc phạm vi quyền hạn được giao:

+ Trực tiếp tiếp nhận, xử lý/phối hợp xử lý các khiếu nại của khách hàng trong phạm vi quyền hạn xử lý công việc.

+ Chuyển tiếp những khiếu nại của khách hàng tới những đơn vị có liên quan trong trường hợp không đủ khả năng giải quyết hoặc khiếu nại vượt quá quyền hạn quy định.

- Báo cáo kết quả thực hiện công việc cho người quản lý trực tiếp. 

b.2. Giao dịch viên:

- Giao dịch với khách hàng tại quầy, thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Bưu chính mà Bưu điện tỉnh đang cung cấp, bao gồm:

+ Cung cấp thông tin, tư vấn khách hàng về tính chất, đặc điểm của sản phẩm, dịch vụ.

+ Hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục khi đăng ký sử dụng các sản phẩm dịch vụ. Hoàn thiện các thủ tục chấp nhận bưu gửi theo quy định nghiệp vụ và nhập thông tin trên phầm mềm quản lý.

+ Thực hiện các thủ tục đóng chuyến thư, giao nhận chuyến thư cho các bộ phận liên quan.

+ Ghi chép các thông tin liên quan vào sổ sách kế toán, thống kê và báo cáo nghiệp vụ theo quy định.

+ Chào bán các sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện tỉnh đang cung cấp.

- Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng.

- Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng thuộc phạm vi quyền hạn được giao:

+ Trực tiếp tiếp nhận, xử lý/phối hợp xử lý các khiếu nại của khách hàng trong phạm vi quyền hạn xử lý công việc.

+ Chuyển tiếp những khiếu nại của khách hàng tới những đơn vị có liên quan trong trường hợp không đủ khả năng giải quyết hoặc khiếu nại vượt quá quyền hạn quy định

c. Yêu cầu về vị trí tuyển dụng:

c.1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố trên lãnh thổ Việt Nam.

c.2. Độ tuổi: Không quá 30 tuổi (cả nam và nữ)

c.3. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh. Đối với các chuyên ngành khác: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên.

c.4. Ngoại hình, kỹ năng giao tiếp:

- Ngoại hình cân đối, sức khỏe tốt:

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin thuyết phục người đối diện.

- Chịu đựng áp lực cao trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. Năng động, chu đáo, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

c.5. Có đủ hồ sơ theo quy định.

d. Chế độ đãi ngộ:

- Tiền lương: Theo quy chế trả lương của Bưu điện.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi của đơn vị.

II. Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển:

Tất cả giấy tờ trong hồ sơ được chính quyền địa phương chứng thực trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp. Bao gồm:

1. Phiếu thông tin ứng viên:

Ứng viên nhận mẫu phiếu thông tin ứng viên tại địa chỉ www.bkpost.vn (hoặc có thể nhận trực tiếp tại phòng TCHC); Nộp 01 bản cùng hồ sơ và gửi về địa chỉ mail: anhdh.bdbk@vnpost.vn.

2. Đơn xin việc;

3. Giấy khám sức khỏe;

4. Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6, có dấu xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác;

5. Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng);

6. 02 ảnh 3x4.

7. 02 phong bì có dán tem và địa chỉ thí sinh.

III. Hình thức thi tuyển:

- Thi viết và Phỏng vấn

- Nội dung thi viết gồm 3 môn: Chuyên môn, Tiếng Anh và Tin học .

IV. Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn, tổ 7 Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại liên hệ: 02093.872.999;         02093.870.212

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 19/9/2020 đến hết ngày 10/10/2020.

Ghi chú: Hồ sơ đã nộp tại Bưu điện tỉnh Bắc Kạn sau khi thi tuyển nếu ứng viên không trúng tuyển sẽ không trả lại hồ sơ.