Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-BĐBK ngày 21/9/2019 của Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn về việc bán đấu giá tài sản,

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau:

 1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:
  1. Tên đơn vị: Bưu điện tỉnh Bắc Kạn
  2. Địa chỉ: Tổ 7B, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
 2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bản đấu giá:
  1. Tên tài sản bán đấu giá và giá khởi điểm của tài sản đấu giá như sau:
 • Tên tài sản: Xe ô tô Ford Ranger (97H-0932)

+ Nhãn hiệu: Ford

+ Loại phương tiện: ô tô tải (Pickup cabin kép)

+ Số loại: Ranger2Avv

+ Số khung: THDFDCMRRD3M02430

+ Số máy: WLAT425157

+ Năm, nước sản xuất: 2003, Việt Nam     Niên hạn sử dụng: 2028

+ Biển đăng ký: 97H -0932    Số quản lý: 9701D-001091

+ Nguyên giá: 417.312.238đ Giá trị còn lại: 0đ

 • Giá khởi điểm bán đấu giá tài sản: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn./.)

(Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, không bao gồm chi phí vận chuyển bàn giao xe và các chi phí khác nếu có)

 1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:
 • Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với các loại tài sản đấu giá.
 • Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
 • Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên.
 • Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
 • Có các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
 1. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá:
 • Thời gian nhận hồ sơ: từ 8giờ 00  ngày 23/9/2019 đến 16h30 ngày 24/9/2019. (trong giờ hành chính)
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Kế toán – Thống kê – Tài chính Bưu điện tỉnh Bắc Kạn, Tổ 7B, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, số điện thoại: 02093 870 777)

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn thông báo để các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn biết và đăng ký.